2022: wat kunnen we verwachten op de UT?

| Rense Kuipers

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Of oud geluid, aangezien de start van 2022 verdacht veel lijkt op die van vorig jaar: in een lockdown en met een lustrumviering op komst. Wat kunnen we in 2022 verwachten? Een overzicht.

Photo by: RIKKERT HARINK
Tijdens de Kick-In van 2021.

Valse start?

De meeste UT’ers beginnen deze week weer in een lockdown. En dat blijft nog even zo: de voor de kerstvakantie aangekondigde lockdown blijft voorlopig nog even van kracht voor de mbo’s, hogescholen en universiteiten, terwijl het basis- en middelbaar onderwijs weer opengaat. Het Outbreak Management Team hint voorzichtig al wel naar een mogelijke heropening eind januari. Even volhouden dus.

En ondertussen blijft het afwachten of het hoger onderwijs nog te maken gaat krijgen met coronatoegangsbewijzen. De UT is daar geen voorstander van. Los daarvan moet de UT nog in het nieuwe normaal-jasje groeien. Wat voor (blijvende) gevolgen heeft de pandemie op onderwijs, onderzoek, samenwerking, bijeenkomsten, huisvesting, digitalisering en welzijn?

Kopzorgen

Want hoe langer de lockdown duurt, hoe groter de zorgen over het welzijn van studenten en medewerkers. Collegevoorzitter Vinod Subramaniam zei het vlak voor de kerstvakantie nog, in een uitgebreid interview met U-Today: ‘Corona is nog altijd onze grootste zorg. Het duurt en het duurt maar. Aan de grote weerbaarheid van studenten en medewerkers zit een grens. De rek is eruit.’

Zijn collegabestuurder Tom Veldkamp uitte eerder in 2021 vergelijkbare zorgen, studentenwelzijn staat ook bovenaan het prioriteitenlijstje van de Student Union én er is extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor welzijn. Goede wil en bestuurlijke aandacht zijn er, geld blijkbaar ook. Nu nog een oplossing, voor zover mogelijk.

Lustrumfeestje

De UT bestond afgelopen jaar 60 jaar, maar het verjaardagsfeestje is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 20 mei 2022, om het ‘onder passende omstandigheden’ te vieren. Dan reikt de UT ook vier eredoctoraten uit, aan respectievelijk prins Constantijn, Jaya Baloo, Debra Roberts en Wim van Saarloos. En wie weet, misschien gaat zelfs nog het eerder afgelaste UnBEATable-festival door voor studenten en medewerkers?

Nieuwe minister

Een – voor velen aangename – verrassing tijdens de kerstvakantie: natuurkundige Robbert Dijkgraaf wordt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Dijkgraaf toont zich al jaren kritisch ten opzichte van het wetenschapsbeleid in Nederland, met name over de financiering van vrij onderzoek.

Uit het regeerakkoord bleek al dat het kabinet daar fors in wil investeren. En ook hij pleitte eerder al voor de welbekende 1 miljard euro extra voor de wetenschap. Toch krijgt Dijkgraaf ook te maken met zaken die verder van hem af staan, vrezen critici. In de Tweede Kamer gelden immers andere wetten dan op Princeton. En hoe gaat hij invulling geven aan de afschaffing van het leenstelsel en de compensatie van de huidige ‘pechstudenten’?

Tijd voor een tussenjaar?

Wat immers ook in het regeerakkoord staat: de basisbeurs keert terug. Niet al in 2022, maar vanaf september 2023 is de bedoeling. Hoe hoog die beurs uitvalt en wie er recht op heeft, dat is allemaal nog onduidelijk. Een klein stuwmeer aan eerstejaars dreigt in 2023… Huidige 6vwo-scholieren zullen ongetwijfeld een tussenjaar overwegen vanaf september dit jaar, als ze pas vanaf 2023 een basisbeurs krijgen. Is dat het geval, dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de instroom en financiering van universiteiten.

En wat te denken van de financiering van de huidige studenten die zich onder het huidige leenstelsel vrij diep in de schulden hebben gestoken? Het nieuwe kabinet trekt één miljard euro uit om de pechstudenten/genaaide generatie te compenseren. ‘Een druppel op een gloeiende plaat’, aldus de Landelijke Studentenvakbond.

Bijzondere Bata en Special Olympics

Na twee online edities van de Batavierenrace, moet de vijftigste ‘Bata’ een bijzondere worden, liet de organisatiecommissie weten: een volledig fysieke estafetteloop, mét finish en eindfeest op de campus. Laten we hopen dat het zo’n vaart wél zal lopen. Het startschot klinkt op 29 april.

Daarnaast is de campus dit jaar Special Olympics-dorp, tussen 10 en 12 juni. In totaal 2500 sporters en hun pak ‘m beet duizend begeleiders krijgen de campus als uitvalsbasis tijdens de Special Olympics Nationale Spelen, het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onderdak voor studenten

Een hard gelag voor veel studenten op zoek naar een woning afgelopen zomer: die woningen bleken er opeens niet (genoeg) te zijn. Wat volgde: paniek, een petitie en een dringend advies van het college van bestuur aan EU-studenten om hun inschrijving te heroverwegen als ze nog geen woning gevonden hadden. Kortom, een kamercrisis. Om eenzelfde situatie te voorkomen, worden momenteel aan de Witbreuksweg 230 containerwoningen geplaatst. In februari moet dit project klaar zijn.

ITC naar de campus

Ook in de categorie huisvesting. Mits er niet opnieuw vertraging optreedt, gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren: de faculteit ITC verhuist eind 2022 naar de campus. Langezijds ondergaat momenteel een metamorfose tot een gebouw met binnentuinen en een ‘sociaal hart’.

Ook op andere plekken op de campus wordt volop ge- en verbouwd, ook in 2022. Denk bijvoorbeeld aan de verbouwing van Boerderij tot ‘contact centre’, een nieuwe werkplaats voor de faculteit ET en de verbouwing van de Citadel, waar de huidige bewoners gezelschap krijgen van Strategic Business Development.

Groeistuipen

De ontwikkelingen op vastgoedgebied zijn niet los te zien van de groei die de UT doormaakt, onder andere door sectorplannen en studentenaantallen. De druk staat er dusdanig op dat de UT er een pand op Kennispark bij huurt, om de groei op te vangen. Ook zijn er steeds concretere plannen voor nieuwbouw op de Es (je weet wel, het weiland naast de grote parkeerplaats waar afgelopen jaar de grote GGD-tent stond).

Kennispark, de samensmelting

Met een grote investeerder aan boord (ASR Dutch Science Park Fund) en onder andere plannen voor de bouw van het Fraunhofer Project Center én een oversteek over de Hengelosestraat, moet 2022 het jaar worden dat de schop in de grond gaat op Kennispark. Het vergezicht: de UT-campus en het bedrijventerrein moeten gaan samensmelten tot één ‘innovatiedistrict’. Een kwestie van de lange adem, maar wellicht gaan we dit jaar al de eerste contouren zien.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.