Samensmelting met Kennispark is kwestie van lange adem

| Rense Kuipers

De UT werkt nauw samen met de gemeente Enschede voor de doorontwikkeling van Kennispark. Samen waren ze de opdrachtgever voor het recent onthulde stedenbouwkundig plan. ‘Het is een soort handboek voor de lange termijn’, zegt Nico-Tom Pen, UT-portefeuillemanager vastgoed.

Beeld uit het stedenbouwkundig plan.

Het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Kennispark biedt volgens Pen vooral kansen om de directe ruimte langs de Hengelosestraat ten volle te benutten. ‘Wat nu een braakliggende groenstrook is, kan cruciale ruimte worden voor start-ups en scale-ups.’

Talentbehoud

Deels gaat het stedenbouwkundig plan niet direct de UT aan, maar ondernemers die mogen nadenken over gezamenlijke parkeerplaatsen en zogeheten coalitie-stedenbouw in plaats van hun eigen kavel. Toch zijn er ook behoorlijk wat zaken waar de UT zich meer in zal mengen, zegt Pen. ‘Ook al is vooral het Business & Science Park aan vernieuwing toe, willen we toe naar één ecosysteem waar de universiteit een belangrijk onderdeel van uitmaakt.’

Bovendien, zo benadrukt de portefeuillemanager vastgoed, is de missie van zowel de UT als de gemeente het aantrekken en behouden van talent voor de regio. Het vernieuwde Kennispark moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor zowel talent als bedrijven.

Groenstrook voor start-ups

Juist voor die missie ligt er ruimte, letterlijk voor de deur, weet Pen. ‘Er is een vrij grote braakliggende groenstrook aan de overkant van de Hengelosestraat in eigendom van de gemeente. Daar willen we een aanzienlijk vastgoedprogramma realiseren, in het bijzonder voor de valorisatie-activiteiten van de UT. Deze groenstrook kan een cruciale ruimte worden voor valorisatie. Dat willen we langs de Hengelosestraat realiseren.’

Nu biedt Kennispark namelijk vooral ruimte voor gevestigde bedrijven als Demcon. De UT en de gemeente willen ruimte creëren voor start-ups om door te groeien. Daarvoor komt niet alleen ruimte op de groenstrook van de gemeente, ook tussen de Spiegel en de Hengelosestraat wil de UT een stuk grond in erfpacht beschikbaar stellen. ‘We moeten die tussenstappen van start-up naar volwaardige bedrijven gaan faciliteren, bijvoorbeeld met verzamelgebouwen voor start-ups. Voor de volgende stap kun je denken aan zogeheten multi-tenant gebouwen, waar enkele bedrijven samen onder één dak gevestigd zijn’, aldus Pen. ‘Er zijn immers nu al bedrijven die tegen grenzen aanlopen, bijvoorbeeld in de medisch-technologische sector.’

Ecosysteem-benadering

Ook is de UT in gesprek met wooncorporaties Domijn en De Veste voor het creëren van woningen voor onder andere masterstudenten, pas-afgestudeerden en jonge onderzoekers. Het nieuwe Kennispark moet namelijk niet alleen een plek zijn om te werken, zegt Pen. ‘Bij de nieuwste en beste kennisparken wereldwijd zie je een volwaardige mix aan voorzieningen terug – wonen, werken en ontspannen. Daarom moeten we toe naar een ecosysteem-benadering.’

Zelf investeren in deze vormen van vastgoed doet en mag de UT niet, benadrukt Pen. Vastgoedinvesteringen vanuit de universiteit mogen namelijk alleen ten goede komen van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. Investeringen moeten daarom van externe partijen komen. Recentelijk liepen de gesprekken over een samenwerking met investeerder Kadans nog spaak. ‘Maar we zijn momenteel in gesprek met een andere potentiële beleggers’, verzekert Pen.

Lange adem

Hij weet ook dat er flink wat stappen gemaakt moeten worden, voordat het droomplaatje realiteit wordt. ‘Op korte termijn moet de gemeenteraad instemmen. Vervolgens moeten de bestemmingsplannen gereedgemaakt worden, dat heeft proceduretijd nodig. Maar dan zijn in principe alle randvoorwaarden voor projectontwikkeling gereed. Maar het is hoe dan ook een kwestie van de lange adem, minimaal tien jaar.’

Ondertussen beweegt de UT stapje voor stapje meer en meer naar de overkant. Zo maakt de universiteit al jarenlang gebruik van tentamenlocatie Therm. Vijf studententeams verhuisden onlangs naar Capitool 25 op Kennispark en komend jaar verhuist het Fraunhofer Project Center naar een pand op Kennispark, dat de UT voor Fraunhofer huurt. Daarmee zijn de eerste stappen naar samensmelting tot één innovatiedistrict inmiddels gezet.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.