Petitie kamertekort: ‘Er is dringend een oplossing nodig’

| Jelle Posthuma

Internationale studenten komen dit jaar in Enschede maar moeilijk aan een dak boven hun hoofd. Een petitie van ESN Twente over de kamercrisis leverde al meer dan duizend handtekeningen op.

Foto: studentenwoningen op de campus.

Vanwege het nijpende kamertekort startte Erasmus Student Network Twente (ESN) een online petitie om het probleem aan te kaarten bij de UT, Saxion en de gemeente Enschede. ‘Het aanbod van studentenwoningen is de laatste jaren niet of nauwelijks gegroeid’, zegt Fabian Jazbek van ESN. ‘Terwijl het aantal studenten sterk is gestegen. Dit levert een chaotische situatie op.’

Het viel de ESN-bestuursleden op hoeveel mensen er reageerden op kameradvertenties. ‘Vrijwel altijd komen er meer dan honderd reacties binnen. Met name internationale studenten zijn dit jaar wanhopig op zoek naar een kamer. Dit maakt ze ook kwetsbaar voor oplichters: door het tekort zijn kamerzoekers minder voorzichtig.’ Volgens Jazbek is de situatie de laatste jaren verergerd. ‘Daarom vinden wij het tijd om onze stem te laten horen met deze petitie.’

Internationalisering

Voor internationale studenten is het extra lastig om een kamer te vinden, vervolgt hij. ‘Voor niet-EEG studenten regelt de UT huisvesting in het eerste jaar. Maar Europese studenten vallen tussen wal en schip en hebben nergens recht op. We horen verhalen dat ze zelfs een week naar Twente komen om alvast een kamer te zoeken. Dat hebben we nog niet eerder gezien.’

De UT is volgens ESN medeverantwoordelijk voor de huisvesting van studenten. ‘De universiteit wil een internationaal imago uitstralen. Bijna alle studies worden in het Engels aangeboden. Maar wij vinden dat de UT eerlijker moet communiceren over de huisvestingsproblemen, en vooral geen valse verwachtingen moet scheppen.’

Tentenkamp

ESN probeert naar eigen zeggen een tussenpunt te vormen tussen de UT en de studenten. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met de onderwijsinstellingen en de gemeente. Afgelopen maandag was er al een eerste gesprek op de universiteit. Daaruit bleek dat de UT op de korte termijn kijkt naar tentenkampen op de campus om te voorzien in tijdelijke huisvesting voor studenten aan het begin van het collegejaar.’

De bestuursleden van ESN hopen vooral op een oplossing voor de lange termijn. ‘Denk aan het onder de aandacht brengen van de problemen bij lokale vastgoedontwikkelaars. Maar wat er precies nodig is, weten wij ook nog niet. Met onze petitie willen we laten zien dat er dringend een oplossing nodig is, en dat de onderwijsinstellingen en de gemeente actie moeten ondernemen.’

Reactie UT

De UT is bekend met de petitie en de woningnood, zegt woordvoerder Laurens van der Velde. Afgelopen maandag ging de universiteit hierover in gesprek met ESN en de Student Union. ‘Ook wij ontvangen signalen van studenten. Mogelijk overstijgt de vraag dit jaar het aanbod. Het is nu zaak om uit te zoeken hoe groot het probleem daadwerkelijk is.’

Samen met woningaanbieders wil de UT op korte termijn het huidige aanbod ‘optimaliseren’. ‘We kunnen niet à la minute nieuwe woningen realiseren’, zegt de woordvoerder. ‘Wel kunnen we ervoor zorgen dat het huidige aanbod zo groot mogelijk is.’

Ook moedigt de universiteit studenten aan om zo creatief mogelijk naar alternatieve woonopties te zoeken, bijvoorbeeld in steden als Almelo, Hengelo of in het Duitse Gronau. Van der Velde bevestigt dat tentenkampen op de campus een mogelijke optie zijn voor de tijdelijke huisvesting van studenten. ‘Maar alleen als er daarna perspectief is op een woning. We willen geen valse verwachtingen scheppen door in tijdelijke huisvesting te voorzien als er geen vervolg is.’

Woningmarkt

Voor de lange termijn is de UT niet de beslissende partij en is het meer een gemeentelijke taak, zegt Van der Velde. ‘De hele woningmarkt in Nederland is op dit moment lastig. Iedereen loopt tegen problemen aan. Net-afgestudeerden kunnen geen betaalbare woning vinden en blijven ze daarom in hun studentenwoning zitten. Dit is vervolgens weer niet bevorderlijk voor de doorstroming van nieuwe studenten.’

Volgens Van der Velde staat het woningtekort los van de internationalisering en de daarmee gepaard gaande groei van het aantal studenten. ‘De huidige signalen over de woningmarkt zijn relatief nieuw. Voorheen was er altijd wel een goede match tussen vraag en aanbod. Het probleem is complexer dan alleen onze eigen instroom aan nieuwe studenten.’

Ook zegt de woordvoerder dat zowel Nederlandse als internationale met het kamertekort kampen. ‘Alleen Nederlandse studenten kunnen vaak de eerste maanden wel bij hun ouders blijven wonen. Dat is een stuk lastiger als je vanuit Athene of Boekarest moet komen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.