Website voor gratis zelftest gaat nu echt uit de lucht

De website waar studenten en werknemers in mbo en hoger onderwijs kosteloos zelftests kunnen bestellen, gaat per 20 juni offline. En al eerder als de zelftests op zijn. Wie nog een voorraadje wil bestellen, moet dus snel zijn.

Het was de bedoeling dat het online portaal zelftestonderwijs.nl van het ministerie van OCW al op 1 juni zou sluiten, maar dat duurde om onduidelijke redenen toch wat langer. Binnenkort is het zover, schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer.

Het portaal is in mei 2021 opgezet om de zelftests snel beschikbaar te kunnen stellen aan studenten en personeel. Volgens Dijkgraaf is het portaal in die fase van de crisis zeer effectief gebleken. Alles bij elkaar zijn er meer dan 12 miljoen zelftests verzonden.

Gratis

Nu het advies om preventief te testen is vervallen en het aantal aanvragen bij het portaal sterk terugloopt, is het langer openhouden ervan niet meer doelmatig. Toch blijft het uitgangspunt dat de zelftests 'laagdrempelig' beschikbaar moeten zijn. De distributie naar de instellingen blijft daarom in elk geval tot de zomer intact, schrijft Dijkgraaf. Zij kunnen de zelftests gratis blijven verspreiden.

Dijkgraafs voorganger, Ingrid van Engelshoven, was minder enthousiast over het portaal: zij meldde twee maanden na de start dat de gratis zelftests nauwelijks hielpen om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.