Nieuwe ITC-basis op campus ‘groen en sociaal’

| Rense Kuipers

De faculteit ITC krijgt op de campus een gebouw met een ‘sociaal hart’ en drie binnentuinen die met elkaar verbonden zijn. Het college van bestuur en de faculteit zijn akkoord met het voorlopig ontwerp voor de verbouwing van gebouw Langezijds. Over twee jaar kan de faculteit verhuizen.

In het huidige ITC-gebouw aan de Hengelosestraat vervullen het restaurant en de tuin op de binnenplaats een belangrijke sociale rol. Het nieuwe onderkomen krijgt daarom een soortgelijk ‘sociaal hart’. Via de hoofdingang, die aansluit op het O&O-plein, loop je naar boven en kom je in het centrale en sociale atrium. Daarop aangesloten zitten onder meer de bibliotheek en studieplekken.

Binnentuinen

Naast het sociale hart, zijn drie binnentuinen leidend in het ontwerp. De zes ITC-departementen komen per tweetal om zo’n binnentuin heen. Zo ontstaat om elke tuin een schil van onderwijs- en studieruimtes, laboratoria en kantoren. Een groenzone verbindt de tuinen, zodat vrijwel iedere ruimte uitzicht krijgt op het groen.

Gebouw Langezijds heeft een relatief lage benedenverdieping en een hogere bovenverdieping, legt Rob Nengerman, projectleider vanuit de dienst CFM, uit. ‘Beneden heb je om de zes meter een pilaar, boven om de twaalf meter. Het ontwerpteam keek goed naar de indeling en grootte van de ruimtes. Mensen van de faculteit waren hierbij via workshops betrokken. De bestaande structuur van het gebouw, beton beneden en metaal boven, blijft zoveel mogelijk intact. Er komt vooral meer glas.’

Duurzaamheid

Volgens Nengerman is duurzaamheid ook een belangrijk punt. ‘We proberen de bestaande zonwering vanuit circulair oogpunt te hergebruiken, het dak krijgt zonnepanelen, er komt onder andere koudebrugisolatie voor het beton en het gebouw wordt aangesloten op de koudecirkel en het warmtenet’, somt hij op.

De faculteit gaat wel terug in vierkante meters: van de huidige 18 duizend naar zo’n 13,5 duizend bruto vloeroppervlak. Aan de kop van het gebouw, bij de hoofdingang van de UT, komt ruimte voor een geclusterd ‘Robotics Innovation Center’. De opzet daarvan staat momenteel nog in de kinderschoenen.

Het definitieve ontwerp volgt in juni, de aanbesteding in de zomer. Na de vakantie start de sloop en de asbestsaneringswerkzaamheden. Naar verwachting is de verbouwing in het voorjaar van 2022 af, zodat de faculteit in die zomer kan verhuizen. De planning komt volgens Nengerman vooralsnog niet in gevaar door de coronacrisis.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.