Huisvestingsplannen campus: verbouwen, verhuizen en vergezichten

| Rense Kuipers

Op vastgoedgebied is en blijft de UT in beweging. Dat laat het jaarplan Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) zien. Een overzicht van projecten die al in de steigers staan tot aan ruwe schetsen en vergezichten. Nico-Tom Pen, portefeuillehouder vastgoed bij de dienst Campus & Facility Management, en supervisorarchitect Peter Vermeulen lichten de plannen toe.

Het grootste en opvallendste project is de verbouwing van Langezijds waar de ITC-faculteit naartoe verhuist. Dat project liep vertraging op, maar de bouw gaat onverminderd door. De oplevering staat eind volgend jaar gepland.

Ondertussen zijn er ook plannen om het Paviljoen te renoveren. De dienst CFM zit daarom nu tijdelijk in gebouw de Linde. Ook Citadel wordt verbouwd. De huidige bewoners van CES en LISA krijgen gezelschap van de dienst Strategic Business Development en medewerkers van de EEMCS-faculteit.

Het ontwerp voor het nieuwe ‘Contact Centre’ in de Boerderij is ook klaar en de aanbesteding is zo goed als afgerond. De bouw van de nieuwe werkplaats van de faculteit ET, de 'Cube’ staat ook in de startblokken.

Nieuwbouw op de Es

De Es, naast de parkeerplaats waar eerder de GGD-tent stond, komt steeds nadrukkelijker in beeld voor nieuwbouwplannen, vertellen Pen en Vermeulen. ‘Zoals we in het beeldkwaliteitsplan hebben opgesteld een paar jaar geleden is dit stuk de aangewezen plek als er grote uitbreidingen nodig zijn’, aldus Vermeulen. Pen vervolgt: ‘Vooral de technische faculteiten maken vanwege de sectorplannen een behoorlijke groei door. Met name TNW heeft concrete plannen voor nieuwe faciliteiten om de eigen groei op te vangen.’ Inmiddels is er ook duidelijkheid rondom de verhuisplannen van het roboticacluster. ‘Een plek in de Westhorst en Carré blijken de beste locaties te zijn voor robotica.’

Meer openheid

De kop van Langezijds wordt afgebouwd in de stijl van het ITC-onderkomen en krijgt een algemene bestemming. ‘Er komt ook een grote entree aan die kant van het gebouw’, meldt Vermeulen. ‘Dat heeft te maken met de connectie die we willen maken met Kennispark. Het O&O-plein is nu relatief ingesloten, terwijl we juist met het oog op de ontwikkelingen van Kennispark meer openheid willen creëren.’

Huur pand op Kennispark

De UT, Kennispark en de Gemeente Enschede tekenen binnenkort een overeenkomst met een nieuwe belegger, ASR Dutch Science Park Fund. ‘De ontwikkelingen op Kennispark brengen de campus in een nieuwe positie’, stelt Vermeulen. ‘Door de groeiende connectie met het bedrijfsleven en de maatschappij ontstaat er nog meer openheid.’

De UT was al actief op Kennispark (denk aan het onderkomen van de studententeams en tentamenruimte Therm), maar daar komt de huur van een pand aan Capitool 15 bij, schuin tegenover Therm. ‘Alleen de handtekening moet nog gezet worden’, zegt Pen. ‘We huren 3500 vierkante meter kantoorruimte, bedoeld voor werkplekken voornamelijk voor de drie technische faculteiten. Ook dat heeft met de groei van de UT te maken. Deze locatie biedt ons een flexibele schil, om die groei op te vangen. Daarnaast kunnen bewoners van Zilverling en Cubicus naar dit gebouw uitwijken als de renovaties plaatsvinden in 2025 en 2026.’

Budget voor uitbreiding Sportcentrum

Dat er druk op de faciliteiten van het Sportcentrum staat, is ook geen geheim. In het huisvestingsplan is daarom budget gecreëerd voor uitbreiding van die faciliteiten. ‘Bijvoorbeeld een derde sporthal’, vertelt Pen. ‘Sportbehoeften zijn ook veranderd. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar individuele sport, dat zie je terug in de drukte in de fitnessruimte. We moeten qua vastgoed en faciliteiten meebewegen met die veranderde vraag. We moeten de plannen daarvoor nog verder uitwerken, ook voor de cultuursector.’

Woningen aan Witbreuksweg en Boulevard

De groei van de UT leidde ook tot een studentenwoningcrisis afgelopen zomer. ‘Verschillende factoren leidden tot een overvraag: door de coronacrisis stokte de doorstroom, het aantal EU-studenten nam toe en we zagen zelfs effecten van de Brexit. We verwachten niet dat dit een eenmalig probleem was. Volgens de huidige prognoses zet de groei zich de komende jaren door’, aldus Pen.

Bouwen is het devies. In februari moeten de 230 flexwoningen aan de Witbreuksweg gereed zijn. ‘En we hebben afspraken met de gemeente en met de woningcorporaties Domijn en De Veste om te zorgen dat we genoeg aanbod aan studentenwoningen hebben. Huisvesting behoort niet tot onze kerntaken als universiteit, maar we proberen wel zo goed mogelijk de instroom te prognosticeren en daarop te sturen’, aldus Pen.

Vermeulen is ondertussen bezig met de eerste, grove schetsen voor eventuele nieuwe studentenwoningen aan de Boulevard. Daarover wordt nog overlegd met betrokkenen en een definitief besluit moet nog volgen, laat Vermeulen weten. ‘Ik kan de mensen die bang zijn voor het verdwijnen van het groene karakter op deze locatie geruststellen. Het is de bedoeling dat we de monumentale bomen zoveel mogelijk behouden. We laten de studentenwoningen, met ruimte voor acht tot twaalf studenten, opgaan in een parkachtige omgeving. Dat lijkt goed te lukken. Het ene hoeft niet ten koste te gaan van het andere. Architectonisch gezien een mooie uitdaging op de campus: bebouwing en groen elkaar laten verrijken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.