De lange adem van de faculteit ITC, een terugblik

| Jelle Posthuma , Stan Waning

De bouw van het nieuwe onderkomen voor ITC is vandaag gestart. Met de onthulling van het bouwdoek en enkele kleine festiviteiten, is de komst van de faculteit naar de campus bezegeld. U-Today blikt terug op de stoelendans die eraan voorafging.

Op 1 januari 2010 krijgt de UT er een zesde faculteit bij. Het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) wordt in de UT geïntegreerd als een zogenaamde faculteit sui generis, uniek in zijn soort maar met dezelfde bevoegdheden als de andere vijf faculteiten. ITC huist dan al jaren in het gebouw aan de Hengelosestraat, dat in 1996 werd geopend door Maha Chakri Sirindhorn, de prinses van Thailand.

UT-Nieuws (de voorloper van U-Today) interviewt de kersverse ITC-decaan Tom Veldkamp in 2010 en legt hem het volgende dilemma voor: Hengelosestraat of Drienerlolaan? Voorlopig zit ITC goed, antwoordt Veldkamp. ‘Op termijn zal het ITC wel op de campus gehuisvest worden, maar dat duurt nog minstens tien jaar. In ieder geval zal de huisvesting van onze internationale studenten dan goed geregeld moeten zijn.'

Naar de campus

Veldkamps antwoord is met de kennis van nu een heel aardige inschatting van het verhuisproces, dat in 2013 vorm begint te krijgen. In dat jaar blijken zowel de Horst als de Technohal in beeld te zijn als toekomstig onderkomen voor de faculteit ITC. Wanneer de verhuizing moet plaatsvinden, is dan nog onbekend. Het Facilitair Bedrijf voert een zogenaamde ‘haalbaarheidsstudie’ uit.

Een jaar later gaat er een streep door de plannen voor de Horst of de Technohal. Nu is de Spiegel het beoogde nieuwe onderkomen van de ITC-faculteit. De Spiegel-bewoners verhuizen volgens de plannen naar gebouwen rondom het O&O-plein. Het gebouw wordt door het CvB als ideale locatie voor het ITC gezien, omdat dit de campus een internationalere uitstraling geeft. Bovendien is het een duidelijke eigen plek, en daar heeft het ITC behoefte aan, aldus het college van bestuur.

Freek van der Meer, decaan ITC, over nieuwbouw ITC

‘Deze mijlpaal is een mooi moment. Niet alleen voor de faculteit, maar voor de hele campusgemeenschap. Iedereen ziet nu nog een doorkijkgebouw, maar deze ondertekening markeert de start van de bouwfase. We kunnen eindelijk naar voren kijken nu de schop daadwerkelijk de grond in gaat. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. In augustus 2022 mogen we het allemaal aanschouwen. De planning is strak, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het gebouw heeft een rijke historie en vanaf dit moment kunnen we ook gaan denken aan een rijke toekomst.’  

‘Het liefst zouden we de mijlpaal vieren met de hele gemeenschap, maar dat zit er helaas niet in. Het tekenmoment bij het gebouw gebeurt met een kleine delegatie. Het bouwteam is daarbij en ook vanuit het college zal er iemand aanwezig zijn. Bijna gelijktijdig houden we met de faculteit een digitale toast.’

De hoogte in

In 2016 blijkt de komst van de faculteit ITC naar de Spiegel alweer op losse schroeven te staan. Het college houdt de komende maanden de huisvestingsplannen opnieuw tegen het licht, bericht UT-Nieuws. Het blijkt dat ITC liever naar een gebouw rond het O&O-plein verhuist.

Datzelfde jaar wordt de voorkeur van de faculteit ingewilligd. ITC gaat naar de Citadel. Bij het plan hoort dat het cluster Health (biomedische technologie, gezondheidswetenschappen, ECTM en technische geneeskunde) zich vanaf 2018 gaat huisvesten in de Technohal. Plan B is dat Health eveneens naar de Technohal gaat, maar dat het ITC in de Spiegel komt. Maar dan is uitbreiding van de Spiegel nodig, stelt het CvB.

De komst van ITC naar de Citadel zorgt voor een ‘spectaculaire verandering’ aan het O&O-plein. Er moet een gebouw van maar liefst dertien verdiepingen verrijzen op de plek van de Citadel. Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB, verschaft ook meer duidelijkheid over het tijdspad van de verhuizing van ITC naar de campus. ‘Dat moet in 2021 gebeuren.’

Drie opties

Maar ondertussen trekt de markt aan en stijgen de bouwprijzen. In 2018 wordt duidelijk dat de nieuwbouwplannen voor de faculteit ITC tijdelijk worden opgeschort. Dat schrijft Mirjam Bult namens het CvB in een mail aan ITC-medewerkers. Ze noemt de gestegen kosten in de bouwsector als voornaamste oorzaak.

Niet veel later blijkt dat het Citadel-plan volledig van de baan is. De Citadel wordt niet gesloopt en ITC moet op zoek naar een andere plek. De kosten voor het nieuwe onderkomen vormen een te groot financieel risico, zegt Bult. Er liggen vanaf dat moment drie alternatieven op tafel. 1: Nieuwbouw dichtbij het O&O-plein. 2: Het oude Langezijdsgebouw. 3: Helemaal geen verhuizing, de faculteit blijft aan de Hengelosestraat. Ook deze laatste optie moeten we onderzoeken, zegt Bult. ‘Maar dat willen we nadrukkelijk niet.’

Het wordt optie twee. In 2019 gaat de kogel door de kerk. De faculteit ITC verhuist in 2022 naar The Gallery. In dit gebouw krijgt de faculteit beschikking over het leegstaande gedeelte (de Langezijds). Volgens het college van bestuur is het gekozen scenario financieel het voordeligst en past het binnen de begroting. Ook is het CvB blij met de ligging die ITC op de campus krijgt: aan het O&O-plein en daarmee zowel goed zichtbaar als bereikbaar.

De Uraad stemt al snel in met het voorgenomen plan. Vraag blijft nog wel: wat gebeurt er met de kop van de Langezijds? Is daar ruimte voor robotica? Die vraag is tot op heden nog niet beantwoord.

Sluitstuk

Het ontwerp voor het nieuwe ITC-onderkomen wordt in 2020 onthuld. De faculteit ITC krijgt op de campus een gebouw met een ‘sociaal hart’ en drie binnentuinen die met elkaar verbonden zijn. Aan de Hengelosestraat is de binnentuin een geliefde plek bij studenten en medewerkers. Zowel het CvB als de faculteit stemmen in met het ontwerp. Over twee jaar kan de faculteit verhuizen. De sloopwerkzaamheden gaan alvast van start.

Daarmee komt een einde aan een stoelendans van bijna tien jaar. Maar het is gelukt: ITC komt naar de campus. In een interview met U-Today vat Annemarie Arets, die als kartrekker van het project de ITC-werkgroep leidt, het goed samen. ‘De verhuizing naar het O&O-plein is het ultieme sluitstuk van de integratie van ITC op de UT.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.