UT-campus en Kennispark smelten samen tot innovatiedistrict

| Rense Kuipers

De campus van de UT en Kennispark moeten één ‘innovatiedistrict’ worden, zo staat in het stedenbouwkundig plan van de UT en de gemeente Enschede. De Hengelosestraat zal daarvoor op de schop gaan, en er komen nieuwe studentenwoningen en woningen voor promovendi bij. De investeringen zijn fors.

Een illustratie van de plannen.

Het stedenbouwkundig plan maakt de herontwikkeling van Kennispark weer een stapje concreter. In de eerder gepresenteerde gebiedsstrategie en structuurvisie werd al veel duidelijk: Kennispark moet een ‘groene en dynamische toplocatie’ worden ‘waar verbinden, ontmoeten en presteren centraal staan’. Bovenal moeten de UT-campus en het business & science-park samensmelten.

Hengelosestraat als boulevard

Die plannen krijgen meer vorm in het nieuwe stedenbouwkundig plan. Belangrijk in dit plan is dat de Hengelosestraat op de schop gaat: waar het nu fungeert als vierbaansbarrière tussen UT-campus en Kennispark, wordt het een tweebaansweg: een ‘stedelijke boulevard als kloppend hart van het Kennispark’. Door meer bebouwing aan weerszijden van de Hengelosestaat en goede en veilige oversteekplekken, moeten de campus en Kennispark meer een geheel vormen.

‘Stedelijk gevoel’

Er zijn meer plannen voor de samensmelting. Zoals de groepering in drie deelgebieden. Het gedeelte langs de Hengelosestraat wordt gezien als ‘etalage’ die innovatie uitstraalt. Er komt ook een wat algemener ‘district’ voor productiehallen, kantoorruimtes en onderzoeksfaciliteiten. Maar een zogeheten ‘shared campus’ wordt het zenuwcentrum. Dat is het gebied tussen het station en de hoofdingang van de UT, waar concentratie moet komen van mensen, gedeelde voorzieningen, aantrekkelijke buitenruimte en veel ruimte voor ontmoeting. Kortom, ‘een stedelijk gevoel’ is het doel, met plannen voor woonruimte voor UT-studenten en -promovendi.

Om alle plannen waar te maken, wordt samenwerking verwacht van de eigenaren in het Kennispark-gebied. Het plan verwacht dat eigenaren niet vastklampen aan een eigen kavel, maar dat kavels worden onderverdeeld in samenhangende ontwikkelvelden. Zo is de bedoeling dat de parkeerplaatsen voor deur verplaatst worden naar collectieve ‘parkeerhubs’. De extra ruimte kan gebruikt worden voor meer groen, intensievere bebouwing en extra functies.

Flinke investering

De upgrade van Kennispark moet volgens de gemeente Enschede de komende tien jaar 1800 directe en 800 indirecte banen opleveren. Maar er komt een flinke investering bij kijken, 20 miljoen euro van de gemeente en naar verwachting ruim 100 miljoen euro vanuit private investeerders. Met het recente wegvallen van Kadans als investeerder, wordt dat een uitdaging.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.