Pandemie drukt stempel op jaarplan Student Union

| Rense Kuipers

De coronacrisis en de invloed daarvan op het studentenwelzijn is een belangrijk onderwerp in het jaarplan 2022 van de Student Union. Daarom zullen er veel trainingen en campagnes komen om het studentenwelzijn te verbeteren. Maar ook wordt er kritisch gekeken naar de Unionshop, duurzaamheid en meer zichtbaarheid voor cultuur.

Het Student Union-jaarplan voor 2022 – veertien A4’tjes dik – richt zich onder andere op de ontwikkeling van ‘soft skills’ via bestuurstrainingen, activisme-erkenning en het stimuleren van gezamenlijke evenementen van verschillende verenigingen om integratie te bevorderen. ‘Maar de pandemie – en in het bijzonder het effect op studentenwelzijn – heeft onze meeste aandacht’, vertelt SU-voorzitter Koen Hasperhoven. ‘Corona fietst in feite dwars door ons jaarplan heen.’

Coronasteunpakket

Zo creëerde de Student Union recent een steunpakket van 200.000 euro, om verenigingen te compenseren voor de geleden financiële schade door de coronacrisis. ‘We hebben nu 148 erkende verenigingen en het is niet de bedoeling dat dit aantal afneemt’, aldus Hasperhoven. ‘Een aantal verenigingen heeft aanspraak gemaakt op compensatie en we keren momenteel de bedragen uit. Die variëren van een euro of duizend tot duizenden euro’s per vereniging.’

Studentenwelzijn en trainingen

Bovenal heeft studentenwelzijn prioriteit, stelt Hasperhoven. ‘Het was al een groot onderwerp, maar de crisis heeft het onderwerp nog groter gemaakt. Zo hebben we de ‘Are you okay?’-campagne lopen, om het onderwerp uit de taboesfeer te trekken en bespreekbaar te maken. Daarnaast zetten we in op trainingen: voor vertrouwenspersonen binnen verenigingen, een Look After your Friend-training zodat studenten in persoonlijke sfeer signalen oppikken. En we werken aan specifieke cursussen om discriminatie en seksuele intimidatie tegen te gaan.’

Duurzaamheid

Naast de crisis en welzijn, richt de Student Union zich meer en meer op het onderwerp duurzaamheid. Plannen zijn er onder andere om de studentengemeenschap beter te informeren over duurzaamheid, verenigingen meer te ondersteunen hierin en samen te werken met onder andere de Green Hub. Ook moet er een fonds komen, waar studenten en verenigingen uit kunnen putten voor duurzaamheidsinitiatieven.

Zichtbaarheid cultuursector

De zichtbaarheid van de cultuursector is daarnaast expliciet onderdeel van het jaarplan van de SU. ‘We de cultuursector verder versterken. Dat heeft ook te maken met huisvesting. Zo zijn we actief betrokken bij het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan van de UT, waar onder andere de nieuwe multifunctionele danszaal besproken wordt’, aldus Hasperhoven.

Plannen voor Bastille

Ook in de Bastille zijn veranderingen op komst. Er is een plan in de maak om het atrium beter en meer te benutten. In de kerstvakantie start de verbouwing van de Stek, het voormalige restaurant in de Bastille, tot Esportslounge. In het vierde kwartaal van dit collegejaar moet die verbouwing voltooid zijn. Ook wil de Student Union de eigen Unionshop aanpakken. De inkomsten, die de afgelopen jaren tegenvielen, moeten stijgen met 10 procent, staat in het jaarplan. ‘Een afstudeerder is bezig om te kijken hoe we de bedrijfsvoering kunnen verbeteren’, licht Hasperhoven toe. ‘Vooropgesteld, het is goed dat de UnionShop er zit, maar er moet geen verlies gedraaid worden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.