ITC verhuist naar The Gallery

| Rense Kuipers

De faculteit ITC verhuist in 2022 naar gebouw The Gallery, die voorkeur spreekt het college van bestuur uit. In dit gebouw krijgt de faculteit beschikking over het nu nog leegstaande gedeelte.

Photo by: Rikkert Harink

ITC moves to The Gallery

ITC will move to The Gallery, as is preferred by the UT Executive Board. In that building, the faculty will get access to the currently vacant part. ITC is expected to move there in early 2022.

Sinds oktober vorig jaar lagen er drie scenario’s op tafel: ITC bleef aan de Hengelosestraat of verhuisde naar ofwel The Gallery of nieuwbouw in de buurt van het O&O-plein. Alle betrokken partijen binnen het Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) en het faculteitsbestuur van ITC spreken nu hun voorkeur uit voor verhuizing naar The Gallery.

Volgens het college van bestuur is het gekozen scenario financieel het voordeligst en past het daarmee binnen de huidige projectbegroting. Ook is het CvB blij met de ligging die ITC op de campus krijgt: aan het O&O-plein en daarmee zowel goed zichtbaar als bereikbaar.

Dit plan betekent dat de twee leegstaande verdiepingen in The Gallery (het voormalige Langezijds) een flinke opknapbeurt krijgen. Vervolgens moet ITC vanaf begin 2022 starten met verhuizen naar de campus.

De universiteitsraad en de Raad van Toezicht buigen zich in maart nog over het ‘voorkeursscenario’, om het te toetsen op het inhoudelijke kader van het LTSH en de financiële gevolgen. Ook is het nog onduidelijk wat er met de plannen van projectontwikkelaar BLOC voor fase 2 van The Gallery gaat gebeuren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.