30 miljoen meer voor huisvesting en onderhoud

| Rense Kuipers

Er komt meer geld beschikbaar voor het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH). De looptijd van het huidige LTSH wordt met twee jaar verlengd en duurt nu tot 2023. Daar is een bedrag van dertig miljoen euro mee gemoeid.

Photo by: Rikkert Harink

De totale investeringsruimte voor het LTSH, waaronder onder meer grote huisvestingsprojecten zoals de verbouwing van de Technohal (waar het Health-cluster in komt) en de sloop van de Citadel (waar een nieuw gebouw komt voor de faculteit ITC) vallen, gaat omhoog: van 81,5 miljoen euro naar 109 miljoen euro. Dat is noodzakelijk, stelt CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. ‘Door schaarste van materiaal en personeel in de bouw- en vastgoedsector stijgen de kosten. Dat heeft gevolgen voor onze financiële uitgangspunten.’

Meer projecten binnen huisvestingsplan

Een van die uitgangspunten is dat de relatieve huisvestingslasten hetzelfde moeten blijven. ‘Dat kunnen we handhaven. Daarnaast creëren we extra investeringsruimte. Omdat we de looptijd van het LTSH verlengen, kunnen we langer sparen en de afschrijvingen van gebouwen over een langere periode uitsmeren.’

Ook andere huisvestingsprojecten worden meegenomen. Dat en de opname van grote onderhoudsprojecten is mede een verklaring voor de grote stijging van de investeringsruimte, stelt Bult. ‘Denk aan een upgrade voor sportfaciliteiten, een werkplaats voor studententeams en het creëren van homebases voor studenten in de Horst, Carré en Ravelijn. Daarnaast moet het plein voor de Hogekamp ook herontwikkeld worden.’

ITC in 2021 naar de campus

Bult verschaft ook meer duidelijkheid over de verhuizing van ITC naar de campus. ‘Dat moet in 2021 gebeuren. We moeten het exacte verhuismoment echter nog goed afstemmen. Het is de bedoeling dat we in de zomer van 2019 beginnen met de sloop van Citadel.’

Dat biedt volgens Bult tijd om goed na te denken over de (mogelijk permanente) herhuisvesting van de huidige Citadel-bewoners: de dienst LISA, University College ATLAS en medewerkers van de ondersteunde onderwijsdienst CES.

Bult is positief over het plan van eisen van de nieuwe bewoners, de faculteit ITC. ‘Ze krijgen minder vierkante meters ter beschikking dan op hun huidige locatie, maar op de campus kunnen ze gebruikmaken van gedeelde faciliteiten. We zijn er goed uitgekomen. Het plan van eisen past binnen het LTSH en het groeibeleid en de ambities van ITC.’

Voordat de termijn- en financiënaanpassing van het LTSH doorgevoerd kan worden, ligt het plan vandaag ter instemming voor bij de universiteitsraad en de Raad van Toezicht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.