ITC verhuist naar Spiegel

| Maaike Platvoet

De Spiegel wordt het toekomstige onderkomen van het ITC, de faculteit voor Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie. De huidige Spiegel-bewoners verhuizen waarschijnlijk naar gebouwen rondom het O&O-plein.

Nog deze zomer moet er een herhuisvestingsplan klaarliggen dat de verschillende verhuisbewegingen op de campus in gang zal zetten. Dan wordt ook duidelijk op welke termijn ITC naar de Spiegel komt.

Het ITC, sinds 2010 gefuseerd met de UT, heeft een eigen pand aan de Hengelosestraat. ‘Maar er is sprake van een groeiende behoefte om dichter bij de UT-collega’s te zitten’, vertelt collegelid Kees van Ast. ‘We hebben verschillende scenario’s onderzocht. Het CvB heeft nu besloten dat het ITC in de Spiegel komt.’

Internationale uitstraling

De Spiegel wordt door het CvB als ideale locatie voor het ITC gezien, omdat dit de campus een internationalere uitstraling geeft. ‘Bovendien is het een duidelijke eigen plek, daar heeft het ITC behoefte aan. Er zal gekeken worden naar een betere ontvangstruimte voor bezoekers en internationale studenten aan het begin van de campus. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om vlaggen van verschillende nationaliteiten te plaatsen.’

Dat betekent uiteraard dat de huidige Spiegelbewoners, zoals de afdelingen FEZ, M&C en HR, moeten verhuizen. Volgens Van Ast worden allerlei scenario’s bekeken, maar gaat de voorkeur uit naar huisvesting in een van de gebouwen rondom het O&O-plein.

Nieuw Design Center

In het herhuisvestingsplan komt ook te staan dat per 1 september het nieuw op te richten Design Center, een initiatief van hoogleraar Vanessa Evers, voorlopig in The Gallery komt op de plek waar eerder het CMI in zou trekken.

Dit Design Center, waar de opleidingen creative technology en industrieel ontwerpen bij zijn betrokken, zal uiteindelijk verhuizen naar de Technohal, het gebouw waar eerder de kunstacademie ArtEZ in zat. ‘Deze Technohal moet grondig gerenoveerd worden. Hopelijk hoeft het niet te worden gesloopt. Wat er alleen precies aan moet gebeuren, en wat de kosten daarvan zijn, dat wordt momenteel onderzocht’, aldus Van Ast. ‘De Technohal past prima bij de experimentele filosofie van het Design Center, waar men op een nieuwe manier met onderwijs en onderzoek wil omgaan.’

College uit Vleugel

Verder komt in het herhuisvestingsplan te staan dat het college van bestuur uit de Vleugel vertrekt en zich in de buurt van het O&O-plein zal vestigen. Een exacte locatie is nog niet bekend.

Tot slot wordt onderzocht hoe alle onderdelen rondom Health bij elkaar kunnen komen. Nu zitten de opleidingen technische geneeskunde, biomedische technologie en gezondheidswetenschappen verspreid in de Horst en Carré. Van Ast: ‘Daarbij is er sprake van een capaciteitsprobleem, want technische geneeskunde wil graag naar een instroom van 150 studenten groeien. De labs kunnen dat nu niet aan, dus daar kijken we kritisch naar.’

Van Ast spreekt over ‘een hele ambitie’, maar zegt ook veel kansen te zien. ‘De vraag is nu: hoe bereiken we ons doel? We willen niet de hele campus aan het verhuizen hebben. Dat kost geld en energie. Het gaat ons dus niet om maximaliseren van een verhuisbeweging, maar juist om minimaliseren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.