ITC verhuist 'bij voorkeur' naar O&O-plein

| Paul de Kuyper

De komst van de faculteit ITC naar de Spiegel staat op losse schroeven. Het college houdt komende maanden de huisvestingsplannen opnieuw tegen het licht. Voor ITC gaat de voorkeur uit naar de gebouwen rond het O&O-plein.

Het college van bestuur heeft in principe besloten voor de faculteit ITC passende accommodatie te zoeken rond het O&O-plein en het Health-cluster te huisvesten in de Technohal.

De definitieve besluiten over deze verhuizingen worden komende maanden vastgelegd in een zogenaamd Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH). Collegelid Mirjam Bult wil met dit LTSH voorkomen dat ze nu beslissingen neemt die toekomstige verhuisbehoeften in de weg zitten.

Van Spiegel naar O&O-plein

Eerder besloot het college juist dat ITC naar de Spiegel zou verhuizen. Kees van Ast, Bults voorganger in het CvB, zei twee jaar geleden dat de faculteit met de Spiegel een ‘duidelijke eigen plek’ krijgt. ‘Daar heeft het ITC behoefte aan.’ Het college komt daar nu dus op terug, al is er volgens Bult ‘geen sprake van een herroeping van een besluit’.

In de Spiegel zou ITC relatief ver verwijderd zitten van het onderwijs en onderzoek van andere faculteiten, waarmee het juist de samenwerking zoekt. Vandaar dat Bults voorkeur uitgaat naar een locatie rond het O&O-plein.

Ook bleek de Spiegel in de oorspronkelijke verhuisplannen eigenlijk te klein om de hele faculteit te huisvesten. Toch is een verhuizing naar dat gebouw nog niet helemaal van de baan, aldus Bult. ‘We gaan nader onderzoek doen naar de locaties en de programma’s van eisen.’

Health-cluster

In dat onderzoek wordt ook opnieuw gekeken naar de vestiging van het cluster Health (technische geneeskunde, biomedische technologie en gezondheidswetenschappen). Bult: ‘We hebben het principebesluit genomen dat Health in de Technohal komt, maar als in het nieuwe huisvestingsplan blijkt dat dat financieel niet haalbaar is, moeten we ook dat opnieuw bekijken.’

Puzzel voor hele campus

Het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan moet voor 1 april klaar zijn. Voor de zomer wil Bult een besluit nemen over de vestigingsplaatsen voor ITC en Health. Wanneer de ITC-medewerkers de verhuisdozen in de Hengelosestraat kunnen inpakken, durft ze niet te voorspellen. ‘Het is belangrijk dat ITC zo spoedig mogelijk naar de campus komt, maar het proces moet zorgvuldig verlopen.’

‘De puzzel voor de hele campus moet op lange termijn kloppen’, aldus Bult. ‘We moeten voorkomen dat we ergens te veel vierkante meters toevoegen, waardoor we elders leegstand creëren. Bovendien moeten we de vierkante meters betaalbaar houden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.