ITC niet op plek Citadel, onderzoek naar drie alternatieven

| Rense Kuipers

Citadel wordt niet gesloopt om plaats te maken voor een nieuw ITC-gebouw. De kosten voor het nieuwe onderkomen vormen een te groot financieel risico, zegt CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. De UT onderzoekt drie alternatieven, waaronder de huidige ITC locatie.

Photo by: Rikkert Harink
CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult.

Citadel will not be demolished, 3 alternative scenarios for ITC

The Citadel building will not be demolished to make room for a new building for the ITC faculty. The design process for a new ITC building is 'on hold', says Mirjam Bult, vice-president of the executive board. At the beginning of next year, the UT wants to choose from three scenarios for the housing of ITC: 1) A new building at the O&O center 2) A place in The Gallery or 3) staying in the current building at the Hengelosestraat.

De gestegen kosten in de bouwsector zijn de onderliggende reden voor het parkeren van de nieuwbouwplannen. ‘De kostenindicatie van het voorlopige gebouwontwerp zat ruim boven het projectbudget’, vertelt Bult. ‘Zo ruim dat we het een te groot financieel risico achtten en het project tijdelijk on hold hebben gezet.’

Dat ITC naar de campus moet komen, is nog steeds het uitgangspunt binnen het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH), benadrukt Bult. Maar de faculteit komt niet op de plek van de Citadel. ‘We zien niet hoe we dat qua kosten, duurzaamheidseisen, flexibiliteit en vooral ook de wensen vanuit ITC voor elkaar kunnen krijgen.’

Drie scenario’s: O&O-gebied, Gallery of blijven

Volgens de vicevoorzitter worden er nu drie scenario’s parallel uitgewerkt. ‘Scenario 1 houdt in dat ITC een plek krijgt op een nu nog lege kavel in het O&O-gebied’, vertelt Bult. ‘Dat is op meerdere plekken mogelijk en we hebben grond die we mogen bebouwen. Voordeel hiervan is dat het gebouw niet zo hoog hoeft te worden, wat scheelt in de kosten.’

In een tweede plan verhuist de faculteit naar het oude Langezijds, waar nog een groot deel leegstaat. ‘Projectontwikkelaar BLOC onthulde recentelijk de plannen voor The Gallery fase 2, maar we gaan kijken of we zowel de ambities van BLOC als de huisvesting van ITC hierin mogelijk kunnen maken. Al dan niet met uitbreiding van het gebouw zelf of nabij het gebouw.’

Een derde mogelijkheid is dat ITC op de huidige locatie aan de Hengelosestraat blijft. Bult: ‘Dat willen we nadrukkelijk niet, maar we moeten het wel onderzoeken. In dit geval is het nodig om het ITC-gebouw aan te passen vanwege onderhoud en de toekomstgerichtheid van het pand. Deze kosten moeten inzichtelijk worden, zodat we een referentiekader hebben.’

Begin 2019 moet volgens Bult duidelijk zijn op welk scenario de keuze valt. ‘We nemen er goed de tijd voor, zodat we onze gedachten kunnen laten gaan over de plannen, bijbehorende risico’s en externe factoren zoals de kosten in de bouwsector.’

Geen verandering andere projecten

De gewijzigde koers voor ITC betekent volgens de vicevoorzitter niet dat andere projecten die al op de rol staan binnen het LTSH kenteren. Denk aan de verhuizing van ATLAS en de aanleg van het Hogekampplein. ‘De uitgangspunten blijven overeind. We hebben het LTSH van begin af aan integraal aangepakt, niet op basis van losse projecten. We hebben een duidelijk kader en binnen dat kader hebben we genoeg flexibiliteit om jaarlijks te kijken naar welke projecten prioriteit hebben.’

Volgens Bult zijn er in het geval van ITC – ondanks inspanningen vanuit onder meer de faculteit en een ontwerpteam – ‘geen onomkeerbare dingen gebeurd’.

Citadel behouden = Ademruimte

Een positieve bijkomstigheid is dat de pauze van de ITC-verhuizing ademruimte geeft voor het huidige onderwijs en onderzoek op de campus. Bult legt uit: ‘Onze leegstand zit nu onder de minimale grens van 3 procent, onder meer doordat onze studenteninstroom blijft groeien. De druk op de vierkante meters in het O&O-gebied is hoog. Nu we de Citadel behouden, kunnen we die meters goed gebruiken om de druk te verlichten. Maar hoe we de Citadel precies gaan inzetten, moeten we nog uitwerken in onze plannen.’

‘Mensen zijn teleurgesteld’

Bult realiseert zich dat de huidige situatie een hard gelag is voor de mensen van de ITC-faculteit. ‘Het is niet leuk om als college van bestuur dit nieuws te brengen. Ja, de mensen zijn teleurgesteld, het zou gek zijn als ze dat niet het geval zou zijn. Maar naast de teleurstelling proef ik ook een positief-kritische houding richting de toekomst. Die bereidheid en toekomstgerichtheid vind ik het belangrijkste. Het is van belang dat wij de betrokkenen actief blijven informeren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.