‘Het ultieme sluitstuk van de integratie van ITC’

| Rense Kuipers

Alle lichten staan op groen voor Langezijds; dé nieuwe thuisbasis van de faculteit ITC. De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang en de start van de verbouwing nadert. Kartrekkers Annemarie Arets en Rob Nengerman blikken alvast vooruit. ‘We bouwen een pand van de toekomst.’

Een proces van de lange adem, zo kun je alleen de aanloop naar de verhuizing van ITC naar de campus al noemen. Het afgelopen decennium was het een komen en gaan van plannen: de Horst of Technohal als nieuw thuis waren bijvoorbeeld in 2013 reële scenario’s. De jaren daarna was de Spiegel de beoogde locatie, totdat die plannen op losse schroeven kwamen te staan: ITC verhuisde ‘bij voorkeur’ naar het O&O-plein.

Gesteund door het college van bestuur en een nieuw Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH), rolde daar een beoogde ‘spectaculaire verandering’ uit: ITC op de plek van de Citadel, in een ‘onderscheidend en duurzaam’ gebouw zo hoog als de Horsttoren. Maar ook die plannen haalden het niet. De boosdoener: gestegen kosten in de bouwsector. Na een zoektocht naar alternatieven, vielen de puzzelstukjes begin 2019 op z’n plek: ITC bewoont in 2022 Langezijds.

Van die plannen is niet meer afgeweken. En eigenlijk is er ook geen weg meer terug. Het voorlopig ontwerp lag dit voorjaar op tafel. Inmiddels is het definitieve ontwerp af en goedgekeurd door universiteitsraad en raad van toezicht. De sloopwerkzaamheden begonnen eind oktober en de aanbesteding voor de bouw en installatie loopt.

Ultiem sluitstuk

Het leidt tot volop enthousiasme en energie bij de betrokkenen, zegt Annemarie Arets, die de ITC-werkgroep leidt. ‘Ja, het is al met al een lang proces. Zeker als je niet direct betrokken bent, is het lastig om een beeld en perspectief te hebben van waar we naartoe werken. Maar nu het dichterbij komt, gaat het steeds meer leven binnen de faculteit. We krijgen een heel mooi gebouw, op een fantastische locatie. De verhuizing naar het O&O-plein is het ultieme sluitstuk van de integratie van ITC op de UT.’

Het is niet dat de samenwerking met andere partijen binnen de UT tegenvalt, benadrukt Arets. ‘Integendeel zelfs, er loopt een heleboel. Maar de grootste ideeën komen voort uit toevallige ontmoetingen. Daar staan we heel erg voor open en we weten dat een locatie daarin bepalend is. Ik ben dan ook erg benieuwd wat voor spontane initiatieven ontstaan als onze studenten en medewerkers massaal op de campus zijn.’

Pand van de toekomst

Het ‘sociaal hart’ van het nieuwe ITC-onderkomen kan daar bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in spelen, weet Arets. ‘Onze tuin en ons restaurant vervullen in ons huidige gebouw die sociale functie, dat zijn de plekken die de faculteit samenbrengen. Die functie zien we heel graag terug in het nieuwe gebouw. Nee, niet als replica. We bouwen een pand van de toekomst, daar richten we het op in.’

Overigens hoeven de ITC’ers niet te vrezen dat ze het bekende groen van de binnentuin gaan missen. Naast het sociaal hart, krijgt het nieuwe gebouw ‘groene longen’: binnenin het gebouw komen tuinen, met daaromheen de studie- en werkplekken. ‘Wat voor ‘groen’ we daarvoor het beste kunnen gebruiken, moeten we nog bepalen’, zegt Rob Nengerman, projectleider vanuit Campus & Facility Management. ‘Maar het wordt flink meer dan de twee bomen in de Technohal. Dat stond ook in het programma van eisen: een gezond, groen en duurzaam gebouw geïnspireerd door de natuur en het onderzoek van ITC.’

Regenwater opvangen

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij dit bouwproject, legt Nengerman uit. ‘Zo zijn de binnentuinen er niet alleen voor de sier, maar helpen ze ook met de natuurlijke ventilatie. Ook plaatsen we zonnepanelen op het dak en hergebruiken we de oude zonnewering voor de gevel. We proberen ook regenwater op te vangen, waarmee we vervolgens de planten in de binnentuinen kunnen besproeien. Daarvoor hadden we ook een sessie bij Burgers’ Zoo.’

De ITC-gemeenschap dacht ook al volop mee in het gehele proces, vult Arets aan. ‘Wie precies op welke plek terechtkomt, moeten we nog bepalen. Maar de gemeenschap heeft al goed meegedacht in verschillende workshops en andere sessies. Mensen liepen letterlijk langs de bouwtekeningen, zo basaal ging het. Alles bij elkaar, hebben we nu een helder beeld van de indeling van ruimtes en de clustering van departementen. Wat is aangedragen tijdens de workshops, is goed verwerkt in het ontwerp.’

Bouwen vanaf komend voorjaar

Het is de bedoeling dat de sloop in februari klaar is. ‘De aanbesteding voor de bouw is in volle gang’, zegt Nengerman. ‘We hebben drie bouwpartijen en vijf installatiepartijen geselecteerd welke een aanbieding maken. Krijgen we dat op tijd voor elkaar, dan kunnen de bouwers meteen nadat de slopers klaar zijn aan de slag.’ Verder rest nog bijvoorbeeld de inrichting van het sociaal hart en het nieuwe restaurant, in samenspraak met cateraar Appèl. ‘En we moeten absoluut niet het plein bij de entree vergeten, dat we goed willen laten aansluiten op het O&O-plein, maar ook z’n eigen groene karakter krijgt’, aldus Nengerman.

Loopt het project geen vertraging op, dan noteert de UT in de zomer van 2022 een nieuwe mijlpaal: de langverwachte komst van ITC naar de campus.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.