Health naar Technohal, nieuwbouw Citadel

| Maaike Platvoet

De cluster Health gaat zich vanaf 2018 huisvesten in de Technohal. De faculteit ITC krijgt dan een nieuw onderkomen op de plaats van de Citadel. Tenminste, als het aan het college van bestuur ligt. Zij namen dit ‘voorgenomen besluit’ in het kader van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH).

Het CvB heeft een stuur- en projectgroep de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de totale huisvestingsbehoefte op de campus. Al langere tijd bestond de wens om de faculteit ITC op de campus te huisvesten. Nu zit de faculteit nog aan de Hengelosestraat. De cluster Health (biomedische technologie, gezondheidswetenschappen, ECTM en technische geneeskunde) wil zich meer profileren als eenheid.

Huisvestingsstrategieën

Omdat het CvB rekening wil houden met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en zo kostenefficiënt mogelijk wil werken, zijn er verschillende huisvestingsstrategieën onderzocht. CvB-lid Mirjam Bult: ‘Daarbij zijn de wensen geïnventariseerd van betrokkenen. Dat leverde twee strategieën op. Plan A is dat Health naar de Technohal verhuist en dat er op de plek van de Citadel nieuwbouw komt voor het ITC. Plan B is dat Health eveneens naar de Technohal gaat, maar dat het ITC in de Spiegel komt. Dan is uitbreiding van de Spiegel nodig.’

O&O-plein

Het CvB kiest voor ‘plan A’, omdat zij dit het beste aansluit bij Vision2020 en voor de langere termijn de meest flexibele en duurzame keus is. ‘Ook de verschillende geledingen die wij spraken hebben een voorkeur voor dit scenario, omdat we hiermee het onderwijs en onderzoek op het O&O-plein houden. Als het ITC zich huisvest in de Spiegel, betekent dit dat de diensten zich moeten huisvesten op het O&O-plein.’

Wel gaat het bij het voorkeursscenario om een grotere investering. ‘Hier is 62 miljoen euro mee gemoeid. Voor het huisvesten van het ITC in de Spiegel gaat het om 51 miljoen euro’, aldus Bult. Volgens haar heeft de UT ‘voldoende mogelijkheden’ om deze investeringen te kunnen doen.

Eind 2018

Op 29 juni buigen de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht zich over het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. Als er wordt ingestemd met de plannen, kan volgens Bult meteen met de bouw worden begonnen. De ‘voorzichtige planning’ is dan dat eind 2018 Health kan verhuizen naar de Technohal. Het zal waarschijnlijk een jaar langer duren voordat het ITC zijn intrek op de campus kan nemen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.