Terreinontwerp ITC: groen en veel fietsstallingen

| Rense Kuipers

Het terreinontwerp voor het gebied rondom Langezijds, het nieuwe thuis van de faculteit ITC, is af. Er komt veel groen, aansluiting met het O&O-plein en plek voor zo’n 700 extra fietsen.

Met de ontwikkeling moet het terrein rondom Langezijds aansluiting vinden met het huidige O&O-plein. ‘Je kan het beschouwen als de voltooiing van het O&O-plein’, zegt Rob Nengerman, een van de betrokken medewerkers vanuit Campus & Facility Management.

‘Geen blik voor de deur’

Grote verschil met het huidige O&O-plein: het wordt met veel gras en bomen een stuk groener rondom Langezijds. Er leiden twee toegangswegen naar de hoofdingang van het nieuwe ITC-onderkomen – vanaf de Oude Drienerloweg en het O&O-plein – en er komen zitplekken en een ovaalvormige vijver voor het gebouw. Het kunstwerk ‘de Kronkel’, dat voor de hoofdingang van het huidige ITC-gebouw aan de Hengelosestraat staat, verhuist ook mee naar de campus.

De metamorfose heeft zijn gevolgen voor met name de parkeerplaats voor Langezijds. ‘Die verdwijnt. Extra parkeerplekken zijn reeds voorzien bij de Es, P3. Er komt geen blik voor de deur’, aldus Nengerman. ‘Dat kwam ook duidelijk naar voren in het programma van eisen van ITC: groen moet niet alleen in de binnentuinen terugkomen, ook de buitenruimte wordt geïntegreerd. Er komt ook een transporttoegang, met enkele parkeerplekken voor mindervaliden en vergunninghouders.’

O&O-plein ‘fiets-arm’

Waar parkeerplekken voor auto’s verdwijnen, komen er wel veel fietsstallingen bij. Voor het TechMed Centre komt een permanente fietsstalling. Daarnaast komen bij het HogeDrukLab en tegenover de citadel tweelaagse fietsenstallingen. In totaal gaat het om circa 700 extra fietsplekken rondom het huidige O&O plein. ‘Dat past bij de voorbereidingen om het O&O-plein fiets-arm te maken, vanwege het aangezicht en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Vooral voor de deuren van Hal B en de Waaier is het druk.’

De verbouwing van Langezijds is volgens Nengerman bijna afgerond. ‘De faculteit ITC wil vanaf half april beginnen te verhuizen, zodat ze in het vierde kwartiel kunnen beginnen met colleges en onderzoek’, aldus de projectleider. Voordat buiten de schop in de grond kan, moet de universiteitsraad eerst nog instemmen met de plannen, in december.

Kop Langezijds

Het plan is dat de ‘kop’ van het gebouw Langezijds in de zomer van 2023 opgeleverd wordt. Dat gedeelte van het gebouw – aan de kant van de hoofdingang – krijgt vooralsnog een ‘algemene bestemming’. ‘Het is een gewilde plek, maar er zijn nog geen gebruikers aangewezen’, aldus Nengerman. Het plan is dat die kant van het gebouw een eigen ingang krijgt. ‘Er komt een vlonder in het verlengde van die ingang, tot aan de vijver. Dat moet bijdragen aan de herkenbaarheid van de entree.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.