ITC wil onderscheidend en duurzaam gebouw

| Rense Kuipers

Onderscheidend en duurzaam. Met die woorden beschrijft Erna Leurink, directeur bedrijfsvoering ITC, het gebouw dat de faculteit vanaf 2021 moet krijgen. De verhuizing naar de campus betekent ook ruimte inleveren. ‘Een uitdagende, maar interessante puzzel’, vindt Leurink.

Photo by: Arjan Reef
Het huidige gebouw van de ITC-faculteit aan de Hengelosestraat.

ITC to campus: less space, in a characteristic and sustainable building

The ITC faculty is moving to the campus, according to the planning in 2021. Their building will rise where the Citadel building is now, at the O&O square. The faculty is aiming for a 'characteristic and sustainable building'. The limited space available will be the biggest challenge, according to faculty director Erna Leurink, since ITC will go from 18 thousand square meters to around 13,5 thousand square meters.

Een eerste, belangrijk puzzelstuk is al op zijn plek gevallen, vertelt Leurink. ‘ITC-staf en -studenten hebben al kennisgemaakt met de verantwoordelijke architect, Noud Paes, van Paul de Ruiter Architecten. Hij heeft zijn eerste schetsen en ideeën met ons gedeeld. Die ontvingen wij met enthousiasme.’

Het gekozen architectenbureau staat bekend om zijn focus op duurzaamheid. ‘Dat duurzaamheidsaspect past bij onze faculteit’, zegt Leurink. ‘We zetten daar vol op in. We willen een onderscheidend gebouw. Je kunt van alles vinden over de stijl van ons huidige gebouw aan de Hengelosestraat, maar karakteristiek en herkenbaar is het zeker.’

‘Pand moet zich aanpassen’

Het uiterlijk van het gebouw is nog tot daaraan toe. Volgens de directeur bedrijfsvoering staat het primaire proces van onderwijs en onderzoek voorop in het ontwerp. ‘Het pand moet zich uiteindelijk aanpassen aan de activiteiten en de mensen binnen de muren en niet andersom. Het primaire proces is ons uitgangspunt.’

De beperkte ruimte ten opzichte van de huidige locatie, is een van de grootste uitdagingen. De faculteit komt op de plek waar nu nog Citadel staat, een relatief klein grondoppervlak. Daarom gaat het gebouw de hoogte in. Ongeveer even hoog als de Horsttoren. ‘Hier aan de Hengelosestraat hebben we achttienduizend vierkante meter tot onze beschikking. Op de campus zal dat ongeveer 13,5 duizend vierkante meter zijn.’

'Mensen hebben vragen, maar we hebben nog niet alle antwoorden'

Concessies

Het inleveren van vierkante meters betekent dat ITC niet aan concessies ontkomt. ‘Een uitdagende, maar interessante puzzel’, aldus Leurink. ‘Nu hebben we zeeën van ruimte, over een paar jaar niet meer. Daarom moeten we de beschikbare ruimte beter benutten. Daarover voeren we gesprekken met de gebruikers en het ontwerpteam. Heeft een beginnend onderzoeker dezelfde werkoppervlakte nodig als een professor? Wat doen we met een werkplek als iemand een paar maanden in het buitenland? En wat voor plek krijgt ons ondersteunend personeel? Dan zijn er nog de flexplekken met zijn voor- en tegenstanders. Wat doen we met mensen die ongestoord willen werken en hoe richten we studielandschappen in? Ja, mensen hebben vragen, maar we hebben nog niet alle antwoorden.’

Tuin op het dak

De faculteit moet meer dingen inleveren, waar staf en studenten in meer of mindere mate aan gehecht zijn geraakt. ‘In het bijzonder onze binnentuin. Die gaan we zeker missen als belangrijke plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Die functie hopen we op de campus terug te krijgen met een tuin op het dak van het gebouw. Daarnaast willen we coûte que coûte ook de receptie behouden. Dat gevoel van een warm welkom wordt ontzettend gewaardeerd.’

'Na de verhuizing hopen we dat de uitwisseling tussen onze studenten, medewerkers en wetenschappers met andere UT’ers een boost krijgt'

Leurink is blij dat er schot in de zaak zit. Als geen ander weet ze dat de verhuisplannen van ITC naar de campus een lange aanloop heeft. ‘Vanaf 2010 is het al een wens van het CvB. In de tussentijd kwamen tal van scenario’s voorbij, onder meer dat we naar de Spiegel zouden verkassen. Nu is het concreet. Er is een architect, er wordt over het gebouw nagedacht en als alles volgens planning loopt, wordt het gebouw eind 2021 opgeleverd.’

‘Na de verhuizing hopen we dat de uitwisseling tussen onze studenten, medewerkers en wetenschappers met andere UT’ers een boost krijgt’, zegt Leurink. ‘Laten we wel wezen. Wij zitten drie kilometer van de campus af, maar blijkbaar is het te moeilijk voor mensen om die drie kilometer te overbruggen. Als we eenmaal op de campus zitten, willen we de voordelen van onze nabijheid maximaal benutten en tegelijkertijd onze ziel en eigenheid behouden. Daar moeten we een modus in vinden.’

Puzzelstukjes

Tot het moment van verhuizing weet Leurink dat er nog volop puzzelstukjes niet op hun plek liggen. ‘We houden ons hart vast voor voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Maar ik hoorde al over oplossingen hiervoor. Hetzelfde geldt voor onduidelijkheid over toekomstige studentenhuisvesting. Daarover hopen we eind dit jaar meer uitsluitsel te kunnen geven.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.