Sport & Cultuur enquêteert naar aanpassingen faciliteiten

| Redactie

Om de wensen van sport- en cultuurliefhebbers op de campus beter in kaart te krijgen, houdt Campus & Facility Management een enquête onder studenten en medewerkers. Op die manier hoopt de dienst beter keuzes te maken voor nieuw- en verbouw.

Een multifunctionele danszaal, uitbreiding van het watersportcomplex, een derde sporthal, een grotere fitnessruimte... Het zijn wensen die hoog op de prioriteitenlijst staan van CFM (Campus & Facility Management) volgens Sanne Kleinenberg, hoofd sport en tijdelijk ook hoofd cultuur. ‘Maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Om dat zo goed mogelijk te doen, willen we graag weten welke wensen leven bij studenten en medewerkers. Wat kan er beter in de sport- en cultuurgebouwen?’

CFM hoopt dat de uitkomst van de enquête – die na de vakantie opnieuw wordt gedeeld – inzicht geeft en helpt in het maken van keuzes in de toekomst. ‘We willen de goede dingen doen en dat kan niet zonder te weten wat er leeft binnen de UT-gemeenschap.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.