Vastgoedplannen UT: nadruk op kleinschalig onderwijs

| Jelle Posthuma

De UT wil meer ruimte voor kleinschalig onderwijs, flink verduurzamen en efficiënter gebruikmaken van kantoren. Ook krijgen sport- en cultuurfaciliteiten een impuls. Dat blijkt uit het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan voor de komende tien jaar.

Foto: renovatie Langezijds voor de ITC-faculteit.

De universiteit is de afgelopen jaren hard gegroeid in zowel medewerkers- als studentenaantallen. Ook de komende jaren verwacht de UT ‘beheerste’ groei. Daardoor komen campusfaciliteiten verder onder druk te staan, zo valt te lezen in het voorgenomen Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) van de UT. Volgens collegelid Machteld Roos is met name de vraag naar ruimtes voor kleinschalig onderwijs toegenomen. ‘Daarin willen we de komende jaren stappen maken.’

Bezetting

Aan extra kantoorruimte is minder behoefte, meldt het LTSH 2023-2032. Hoewel de campus cruciaal blijft, is door corona hybride werken veel gebruikelijker geworden. De universiteit wil daarom toe naar een meer flexibel gebruik van werk- en studieplekken. In de nieuwe vastgoedplannen wordt rekening gehouden met een gemiddelde aanwezigheid op de campus van zeventig procent. ‘Mensen werken meer thuis dan voorheen’, stelt Roos. ‘Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Het kan ook niet voor iedere functie. We kunnen en willen niet iedereen over één kam scheren.’

Op dit moment telt de UT ruim vijfduizend werkplekken. Daarmee zit de universiteit ruim in haar jasje, met 1,4 werkplek per fte. In het LTSH staat dat de UT rekening houdt met een ‘flexfactor’ voor kantoorruimten die kan dalen naar 0,7 op de lange termijn. Het getal deed tijdens de Uraad van vorige week woensdag enkele wenkbrauwen fronsen. Volgens Roos ligt het cijfer nog niet vast. ‘Maar we willen wel naar de bezetting kijken vanwege veranderende voorkeuren. Ook spelen efficiëntie-, kosten- en duurzaamheidsredenen een rol. Hierover gaan we nog in gesprek met alle betrokkenen’, benadrukt het collegelid.

Sport en cultuur

Om tegemoet te komen aan de vraag naar onderwijsruimtes en labfaciliteiten, zijn er onder meer nieuwbouwplannen op de Es. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een ‘masterplan Sport en Cultuur’ om in de groeiende behoefte aan sport- en cultuurvoorzieningen te voorzien. ‘Er zijn met name meer wensen op het gebied van individuele sporten’, zegt portefeuillehouder vastgoed Nico-Tom Pen. ‘Daar willen we het aanbod uitbreiden.’

Als voorlopige oplossing komt er op korte termijn een blaashal en tijdelijke danszaal op de campus. Maar er zijn ook plannen voor een permanente uitbreiding van het Sportcentrum en een Body & Mind centrum, staat in het LTSH. ‘Het gaat echter om voornemens’, benadrukt Pen. ‘We beschrijven in het LTSH ontwikkelingen en trends waar we op in willen spelen. Het zijn nog geen concrete plannen. Ieder jaar bekijken we de situatie opnieuw, dat is hoe het LTSH werkt.’

Kanttekeningen

Deze voorzichtigheid lijkt geen overbodige luxe. In de LTSH-plannen voor 2032 zijn dan ook de nodige kanttekeningen opgenomen. Er zijn tal van hindernissen: er is schaarste aan personeel, brandstof en bouwmaterialen, wat ook invloed heeft op de prijzen. Daarnaast is er onzekerheid rondom stikstof en de voortdurende energiecrisis. Dit laatste vraagstuk wil de UT met verduurzaming het hoofd bieden. ‘Dat doen we op verschillende manieren. Allereerst vragen we medewerkers en studenten hoe ze energie kunnen besparen, bijvoorbeeld door de verwarming lager te zetten’, vertelt Roos.

Daarnaast is er bij de geplande renovaties ruimschoots aandacht voor verduurzaming, waarvoor in 2020 een routekaart is opgesteld. Zo moet in 2030 11,1% bespaard zijn op de energiebehoefte, ten opzichte van 2020. ‘Op papier hebben bijna alle gebouwen een label 'A' voor energieverbruik’, zegt Pen. ‘Maar we willen verder verduurzamen, te beginnen bij de renovatie van de Cubicus vanaf eind 2023. De maatregelen die we nemen zijn heel specifiek per gebouw – van radiatorfolie tot zonnepanelen op het dak. Het gaat niet zozeer om de leeftijd van een gebouw, maar om de technische en functionele kwaliteit. Dat bepaalt de urgentie en volgorde van renovatie.’

Tot slot wil de UT – samen met partners in de regio – het aantal studentenwoningen op de campus uitbreiden. De UT is daarvoor afhankelijk van andere partijen zoals woningcorporatie De Veste, omdat de universiteit wettelijk geen eigen middelen in studentenhuisvesting mag steken. ‘Gelukkig is er commitment vanuit de regio om samen te werken op dit vraagstuk’, concludeert Roos.

Nieuwbouwplannen in het voorgenomen LTSH

De meest in het oog springende plannen voor nieuwbouw op het gebied van onderwijs en onderzoek gaan plaatsvinden op de Es. Op deze plek, waar nu nog een weiland ligt, moet in 2027 of 2028 een nieuw gebouw verrijzen. Ook opvallend is de CUBE bij de Horst, een nieuwe ‘multifunctionele’ werkplaats voor de faculteit ET. Volgens de meest recente plannen is deze werkplaats in 2024 gereed.

Voor sport- en cultuurvoorzieningen liggen de ambities eveneens hoog. Naast de eerder genoemde uitbreiding van het Sportcentrum en de realisatie van een Body & Mind Centrum, wil de UT investeren in een renovatie van de Vrijhof. Daarnaast zijn er plannen voor padelbanen en een renovatie van het buitenbad en het watersportcomplex.

Op het gebied van studentenhuisvesting zijn er plannen voor maximaal 110 woningen aan de Boulevard. Daarvoor moet in 2023 de schop in de grond. Daarnaast worden op het Verre Veld, onder andere voor de ITC-faculteit, naar verwachting circa 350 woningen gebouwd.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.