Groen licht voor 100 studentenwoningen aan campusboulevard

| Jelle Posthuma

Er komen honderd nieuwe studentenwoningen aan de Boulevard op de campus. Het gaat om permanente en zelfstandige eenheden van woningcorporatie De Veste. Dankzij een onlangs verleende ontheffing kan de schop in 2022 in de grond.

Een eerste ontwerp van de woningen op de locatie tussen de atletiekbaan en de Boulevard.

De nieuwe studentenwoningen moeten verrijzen tussen de campussupermarkt en de atletiekbaan, waar nu bomen en bosschages zijn te vinden. De bouw van de studentenwoningen aan de Boulevard stond al enige tijd op de planning, zegt Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen (de moederorganisatie van De Veste). ‘Maar daarvoor was een ontheffing nodig’, legt hij uit. ‘Nederland is opgedeeld in woningmarktregio’s. Omdat de gemeente Enschede buiten de formele regio van Vechtdal Wonen ligt, moesten we een ontheffing aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om te kunnen bouwen.’

Dit is volgens Rink een ‘zware procedure’. ‘Dankzij het ministerie, de gemeente Enschede en collega-corporaties in de regio is het versneld gerealiseerd en dat is voor ons heel goed nieuws.’ De directeur-bestuurder zegt dat de huidige woningnood onder studenten meespeelde bij de snelle afhandeling. ‘De betrokken partijen zetten alles op alles. Iedereen voelt de woningnood op dit moment.’

Naast de nieuwbouw aan de Boulevard zijn er ook plannen voor extra woningen elders op de campus. ‘We denken bijvoorbeeld aan de nieuwe ITC-faculteit. Maar de plannen hierover zijn nog niet concreet.’ Ook gaat De Veste bestaande studentenwoningen op de campus grootschalig renoveren en verduurzamen. ‘Denk aan isolerende maatregelen die het comfort moeten verhogen en de woonlasten verlagen.’

Eerder werd al bekend dat De Veste in samenwerking met woningcorporatie Domijn wooneenheden op het Kennispark gaat bouwen en beheren. Deze woningen zijn volgens Rink bedoeld voor net-afgestudeerden en starters. ‘Het moet een levendig verlengstuk van de campus worden.’ Ook de 230 tijdelijke containerwoningen aan Witbreuksweg, die in november worden geplaatst, worden door De Veste beheerd – zodra de corporatie hiervoor een vergunning van de gemeente krijgt. ‘Voor deze woningen was geen ontheffing nodig. Ik vind het heel mooi om te zien dat we dit met vereende kracht in Twente kunnen realiseren’, concludeert Rink.

Wanneer de nieuwe permanente woningen aan de Boulevard klaar zijn, is nog niet bekend. De eerste schop gaat in 2022 in de grond.

(Foto: de campusboulevard, rechts moeten de studentenwoningen komen te staan)

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.