Vastgoedplannen: ‘UT gaat van uitbreiding naar inbreiding’

| Rense Kuipers

Het huidige vastgoed efficiënter en beter gebruiken, dat is het devies nu de UT voor een forse bezuinigingsopgave staat. Portfoliomanager vastgoed Nico-Tom Pen over de opgaven voor 2024 en een langetermijnvisie voor de campus richting 2050.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk
De Cubicus, een van de gebouwen die wordt gerenoveerd.

Afgelopen najaar ging een streep door veel projecten die op de rol stonden in het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan van de UT, kortweg LTSH. Dat ging vooral om projecten gericht op uitbreiding, zoals nieuwbouw op De Es, een extra sporthal en geen Body en Mind Centrum, zo stond onder andere in het huisvestingsjaarplan voor 2024.

Inbreiding

‘De focus voor 2024 is komen te liggen op bestaand vastgoed’, licht Pen toe. ‘We gaan niet meer voor uitbreiding, maar voor inbreiding; hetzelfde aantal vierkante meters efficiënter en beter gebruiken.’ Toch blijft de UT ‘behoorlijk investeren’ in dat bestaande vastgoed, haast hij zich te zeggen. ‘Het is zeker niet zo dat alles stil komt te liggen. We blijven investeren om de kwaliteit van het vastgoed in stand te houden, waar nodig te verbeteren en het te verduurzamen. Bovendien willen we aantrekkelijk blijven als instelling.’

Dit jaar verwacht Pen onder andere de voltooiing van werkplaats CUBE, de uitbreiding van een naastgelegen koelgebouw, de ‘kop’ van gebouw Langezijds en de renovatie van Boerderij Bosch en de ‘Stall’ ernaast. Ook starten processen voor de renovaties van de Cubicus en – aansluitend – de Horst.

Flexfactor omlaag

Bewoners van die gebouwen zijn de eersten die gaan merken dat de UT werk wil maken van de zogeheten flexfactor. De UT heeft nu volgens berekeningen een flexfactor van circa 1,3: de hoeveelheid werkplekken ten opzichte van het aantal FTE. Die flexfactor moet op termijn naar 0,7 à 0,8 volgens de huisvestingsplannen. ‘We zijn sinds de coronacrisis anders gaan werken. Dit heeft impact op de gewenste werkomgeving, maar ook op de mate waarin het gebruikt wordt’, licht Pen toe.

Volgens de portefeuillemanager vastgoed heeft een gespecialiseerd bedrijf de bezettingsgraad van kantoren in enkele grote gebouwen gemeten. ‘Gemiddeld kwam die uit op 0,3 à 0,4. Zo ver willen we niet gaan. Een flexfactor van minimaal 0,7 is gezond, concludeerden we ook uit een benchmark met andere instellingen en organisaties.’

Met de renovaties van de Cubicus en de Horst wordt volgens Pen gekeken naar de beste invulling van de bestaande vierkante meters in die gebouwen. Andere gebouwen zullen ‘in een later stadium’ volgen. Pen spreekt van ‘een geleidelijk transformatieproces’. ‘We weten dat er extra behoefte is aan laboratoriumruimte en studeerplekken. Het kan goed zijn dat andere ruimtes daarvoor moeten plaatsmaken.’

Investeren in sport en cultuur

Naar verwachting wordt dit jaar ook duidelijk waarin de UT op sport- en cultuurgebied investeert. Daarvoor trekt de universiteit een miljoenenbedrag uit. ‘Ook in dit geval niet voor uitbreiding, maar voor verbetering van de bestaande infrastructuur’, benadrukt Pen. ‘De gemeenschap vindt sport en cultuur een belangrijk onderdeel van de UT. De Student Union is nu aan zet om samen met de afdeling Sport & Cultuur in kaart te brengen waar de behoeften liggen. Vervolgens kunnen we een programma van eisen opstellen.’

Campusvisie 2050

Voor de lange termijn zijn er ook ontwikkelingen. De UT stelde onlangs samen met de Gemeente Enschede de ‘Campus Vision 2050’ op. ‘Een vervolg op het beeldkwaliteitsplan zoals opgesteld in 2019. Die was toen opgesteld door de hoofdarchitect van de UT’, legt Pen uit. ‘Hoe we tot nu toe werkten met de gemeente was vrij ad hoc. Bijvoorbeeld met de aanvraag voor de bouw van werkplaats CUBE, dat was een separaat project dat op dat moment getoetst en beoordeeld werd door de gemeente. De campusvisie gaat veel meer uit van een stip aan de horizon en geeft meer context waaraan we samen met de gemeente vastgoedplannen ruimtelijk kunnen toetsen.’

Geen nieuwbouw op De Es

De visie gaat wel de nodige implicaties hebben. Zo is een vijftal gebieden aangemerkt waar de UT nieuwbouw overweegt: de parkeerplaats naast Cubicus, het pinetum, de Paviljoenzone, rond het sportcentrum en tussen de Spiegel en de Hengelosestraat.

Dat betekent dat De Es, eerder aangemerkt als nieuwbouwlocatie voor de faculteiten TNW en EEMCS, op dit moment van tafel is. Dat bevestigt Pen desgevraagd. ‘Ik verwacht de eerstkomende vijf jaar sowieso niet zo’n uitbreiding, gezien de financiële situatie van de UT en de verwachte instroom. Mocht het zo ver komen, dan valt er volgens deze visie wat te zeggen voor de omgeving Cubicus. Tegelijkertijd: dit is een visie, geen concreet plan. Het komt er wel op neer dat elke ontwikkeling die op de campus plaatsvindt wel in deze visie moet passen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.