UT past LTSH aan: streep door De Es en nieuwe sporthal

| Redactie

Geen nieuwbouw op De Es, geen nieuwe sporthal en geen Body en Mind Centrum, zo staat in het UT-jaarplan voor 2024 van de langetermijnhuisvestingsstrategie. De bezuinigingen en krimp in het studentenaantal zijn oorzaak van de wijzingen.

Dat staat in een plan dat het CvB ter instemming en goedkeuring naar de universiteitsraad en de raad van toezicht stuurde. In het vastgoedplan houdt het bestuur rekening met de gevolgen van toenemende bouwkosten, inflatie, een lagere studenteninstroom en de landelijke discussie over internationalisering. Die optelsom maakt dat de UT – na een eerdere aankondiging van bezuinigingen – investeringen in campusfaciliteiten opnieuw onder de loep hield.

Daling in plaats van stijging

In het LTSH 2023-2032 hield de UT rekening met meerdere scenario’s. Het slechtst mogelijke scenario ging uit van een lichte groei, maar inmiddels houdt de UT ook rekening met een krimp in het aantal studenten, wat gevolgen heeft voor het aantal medewerkers en faciliteiten. In het huidige plan is daarom de nieuwbouw op De Es, een sporthal bij het Sportcentrum en het Body en Mind Centrum bij het Paviljoen niet opgenomen.

Nieuwbouwprojecten – zoals ET-werkplaats CUBE, de kop van Langezijds en de renovatie van Boerderij Bosch en omgeving – zijn al volop in ontwikkeling en gaan wel door. Dat geldt ook voor de aangekondigde renovatie van gebouw Cubicus, net als de renovaties van het Horstcomplex en de Zilverling.

Studentenhuisvesting

Ondanks de mogelijke daling in studentenaantallen gaat de UT samen met woningcorporatie De Veste woonruimte op en rond de campus vergroten. De bouw van 117 wooneenheden aan de Boulevard gaat binnenkort van start en aan de Hengelosestraat verschijnen volgend collegejaar ongeveer 200 wooneenheden. Op termijn is het ook het plan om op het kavel naast de kinderopvang aan de noordzijde van de campus - het Verreveld – 350 woonplekken te doen verrijzen.

Minder kantoorruimte

In het jaarplan is verder aandacht voor de zogenaamde flexfactor. Op de campus zijn zo’n vijfduizend werkplekken voor 3.500 fte: een flexfactor van plusminus 1,4. De UT wil die factor onder de 1 krijgen. Uit een studie blijkt bijvoorbeeld dat de kantoren in de Horst, Ravelijn en Cubicus slechts voor dertig procent bezet zijn. Daar wil het CvB ruimte winnen door kantoorruimte om te bouwen tot lab-, ontmoetings- of projectruimte.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.