Thuishonk in Carré en meer ruimte voor faculteit ET

| Rense Kuipers

De Technohal moet worden opgeleverd, de Hogekamp krijgt een plein, de faculteit ET meer ruimte en de derde verdieping van Carré een ‘homebase’ voor studenten. Het is greep uit het Lange Termijn Strategisch Huisverstingsplan voor 2019. Wat kunnen we als campusbewoners nog meer verwachten?

De Technohal moet medio april worden opgeleverd.

ITC

De ITC-faculteit verhuist in ieder geval niet naar de plek waar nu de Citadel staat, zo werd dit najaar duidelijk. Er liggen nu drie scenario’s op tafel: ITC krijgt een plek in het O&O-gebied, of in The Gallery fase 2 of blijft op de huidige locatie aan de Hengelosestraat. Volgens Pen moet de keuze voor een van die scenario’s eind januari/begin februari vallen.

Technohal

Het andere grote project binnen het LTSH is de verhuizing van het health-cluster naar de Technohal. De oplevering van het project staat gepland voor april. Vervolgens kan de verhuizing van ‘health’ beginnen. De officiële opening van het nieuwgenoemde TechMed Centre is tijdens de dies natalis 2019.

Carré

Als de Technohal klaar is, komt de derde verdieping van Carré vrij. Het plan is dat op die verdieping een homebase komt. Ongeveer 2/3e van de vrijgekomen ruimte is voor TNW, 1/3e voor de faculteit EWI. ‘Vergelijk zo’n thuishonk met het Educafé of de kelder in de Horst’, vertelt de verantwoordelijke portefeuillemanager vastgoed Nico-Tom Pen. ‘Dat idee willen we op deze plek nog sterker neerzetten: studenten krijgen een thuisbasis, met studie- en ontmoetingsplekken en studieverenigingen nabij. Daarbij willen we de drempel van het contact tussen studenten en docenten verlagen en het contact tussen oudere- en eerstejaars stimuleren. Het idee van zo’n thuisbasis is nadrukkelijk naar voren gekomen bij het opstellen van de kwaliteitsafspraken. Vanuit alle lagen binnen de universiteit zijn we het met elkaar eens dat homebases goed passen bij ons kleinschalige en laagdrempelige karakter.’

Citadel

De Citadel gaat niet tegen de grond. Dat betekent binnen het plan dat de helpdesk van ICT-dienst LISA in dit gebouw blijft. Ook de CES-medewerkers blijven op hun plek en krijgen gezelschap van een groepje collega’s die nu in de Buitenhorst zitten. Door het behoud van Citadel blijft onderwijsruimte behouden, wat volgens Pen wenselijk is gezien de toename van het aantal studenten.

Horst

De faculteit ET groeit in studentenaantallen. Daar komt nog bovenop dat de gezamenlijke bachelor van de UT en de VU volgend collegejaar van start gaat. Ergo, ET heeft meer ruimte nodig. ‘Vanuit Campus & Facility Management kijken we hoe we de faculteit zo goed mogelijk kunnen helpen’, zegt Pen. ‘De eerste concrete stap is dat er extra practicumruimtes komen. Maar we gaan niet zomaar een hele lading vierkante meters toevoegen. We wegen zorgvuldig af hoeveel extra ruimte nodig is en of dit binnen de financiële kaders van het LTSH past.’

Hogekamp

Momenteel verbouwt aannemer Van Wijnen de toren aan de voorkant van het gebouw. Er wordt nu ook gestart met de aanleg van het plein aan die kant van de Hogekamp. Eind 2019 is alles in en rondom de Hogekamp af.

Beelden van hoe het plein voor de Hogekamp eruit komt te zien.

Drienerburght

Het college van bestuur is van plan om University College ATLAS te verhuizen naar de Drienerburght, die vrijkomt door de verhuizing van het conferentiehotel naar de Hogekamp. Momenteel wordt het plan uitgewerkt en wordt gekeken of de verhuisbeweging binnen de begroting past. Volgens Pen moet eind januari duidelijk zijn of dat plan definitief groen licht krijgt.

Boerderij (Faculty Club)

De Boerderij, die nu nog restaurant Faculty Club huisvest, komt per begin 2019 leeg te staan. Dan verhuist de Faculty Club immers naar het U-Parkhotel in de Hogekamp. ‘Er wordt over de invulling nagedacht, maar er is voor de Boerderij nog geen budget gereserveerd’, aldus de portefeuillemanager vastgoed.

Paviljoen

Het Paviljoen krijgt komend jaar een nodige renovatie. Steunbalken houden het dak omhoog en isolatie ontbreekt. Een architect heeft inmiddels een voorstel voor renovatie gedaan.

Auto’s en fietsen

Alle verbouwingen en verhuizingen brengen met zich mee dat het parkeer- en fietsbeleid op de campus onder de loep worden genomen. Daarom staat nu een visie op het parkeren van auto’s en fietsen in de steigers. Volgens Pen is de Es (tussen de Horst en Erve Holzik) een mogelijke plek om meer parkeerplaatsen – inclusief plekken voor elektrisch opladen – te creëren.

Gallery fase 2

Het deel van The Gallery dat nu nog leegstaat moet volgens projectontwikkelaar BLOC een ontmoetingsplaats worden voor de academische en de ondernemende wereld. De UT neemt deel in dit project en wil graag dat de studententeams hier ook hun plek krijgen. Of dat doorgaat, is afhankelijk van de business case voor het gebouw waar momenteel aan gewerkt wordt. En de uitkomst van de analyse van de drie scenario’s voor het ITC.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.