Plan CvB: ATLAS naar de Drienerburght

| Rense Kuipers

University College Twente (ATLAS) onderbrengen in de Drienerburght, dat is het plan van het college van bestuur. Het gaat om een permanente nieuwe plek voor de kleinschalige excellentieopleiding.

CvB-woordvoerder Bertyl Lankhaar noemt de verhuizing van ATLAS naar de Drienerburght een ‘realistisch scenario’. Dat scenario lijkt na een lange aanloop vorm te gaan krijgen. Volgens Lankhaar zijn de benodigde aanpassingen voor het gebouw financieel goed haalbaar en kan het vrijstaand pand voldoen aan de behoefte van het University College.

Er is wel haast omdat het huidige onderkomen van ATLAS, de Citadel, wordt gesloopt. Die sloop staat voor de zomer van 2019 gepland, om plaats te maken voor een gebouw voor de ITC-faculteit. Komende week wordt bekendgemaakt welk ontwerpteam (een architect, installatieadviseur en een bouwfysisch adviseur) het ontwerp gaat maken voor dit nieuwe gebouw. Uiteindelijk is de verwachting dat het nieuwe ITC-gebouw in december 2020 opgeleverd wordt, zodat ITC vanaf de zomer van 2021 daadwerkelijk intrek kan nemen in het gebouw.

Vertraging bouw Technohal

De Technohal, bestemd voor het Health-cluster, is enkele maanden later gereed dan in eerste instantie gepland. De vertraging vond plaats vanwege het vinden van asbest en slechte weersomstandigheden tijdens de bouw, wat als gevolg heeft dat de oplevering nu gepland staat voor maart 2019. De onderwijsruimtes worden meteen na oplevering ingericht, de apparatuur van de practicumruimtes in Carré kan pas na de eerste week van juli verhuizen, omdat die ruimtes in de periode daarvoor nog in gebruik zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.