‘Gebruikers betalen geen huur, maar fee voor diensten’

| Rense Kuipers

Een duurzame ontmoetingsplaats waar de academische gemeenschap en ondernemers elkaar vinden. Dat is het idee voor fase twee van The Gallery. Projectleider BLOC onthult vandaag de plannen. Medio 2020 moet de verbouwing af zijn.

Photo by: BLOC

Lennart Graaff van BLOC: ‘De exacte plannen voor de invulling van het gebouw zijn nog niet heel erg concreet.’ Toch zijn er al enkele projecten en instituten die in de oude Langezijds aan de kant van de Hengelosestraat komen. Van studententeams en het Fraunhofer Project Center tot een zogeheten Center for Entrepreneurship. Daarnaast is het volgens Graaff de bedoeling dat het DesignLab ook in dit gedeelte van het gebouw een rol gaat spelen. ‘Daarover voeren we momenteel gesprekken.’

Volgens Graaff moet The Gallery een ontmoetingsplaats worden, waar de academische wereld en de ondernemende wereld elkaar vinden. ‘We zien nu te weinig interactie tussen die twee groepen.’ Daarmee doelt hij op de eerste verbouwingsfase, eerder dit decennium. ‘Loop je daardoorheen, dan zie je dat er veel in eigen hokjes wordt gedacht en gewerkt, terwijl aan het einde van de gang wel volop beleving is in het DesignLab.’

Visitekaartje

Het gebouw, met nu nog loszittende panelen en afgebladderde verf aan de buitenkant, moet volgens de projectleider het visitekaartje worden van de ondernemende universiteit. 'Het gebouw ligt daarvoor op een zeer interessante en strategische positie op de campus en is goed zichtbaar vanaf de Hengelosestraat', aldus Graaff.

Foto: The Gallery nu.

Geen vastgoedverhuur, wel aandeelhouders

The Gallery fase twee wordt geen typisch bedrijfsverzamelgebouw. ‘We gaan maatschappelijke uitdagingen vertalen naar zogeheten innovatieprogramma’s’, licht Graaff toe. ‘De community werkzaam binnen het gebouw moet daarin leidend zijn.’ In de praktijk betekent dat bedrijven, studenten en academici met projecten (innovatieprogramma’s) aan de slag gaan. ‘De looptijd kan zelfs enkele jaren duren. Gebruikers krijgen tijdens zo’n programma hulp in de vorm van een dienstenpakket. Is het programma afgelopen, dan komt de ruimte vrij voor nieuwe gebruikers.’

In het nieuwe gedeelte zijn er maar zeer beperkt afgezonderde plekken voor bedrijven. ‘Het hele complex heeft verschillende ruimtes, maar die zijn gebaseerd op de verschillende fases die je doorloopt binnen een project en niet per bedrijf’, aldus Graaff.

Geen huurprijzen

Door deze constructie is er geen vastgoedverhuur. ‘We willen dat iedereen aandeelhouder is van zijn eigen, tijdelijke omgeving. We hanteren daarom geen huurprijzen per vierkante meter. De gebruikers betalen een fee voor de diensten die ze krijgen. De omgeving, het gebouw, zit daarbij in. Iedere gebruiker investeert met een fee feitelijk in zijn eigen waardeontwikkeling. We zijn met beleggers in gesprek om op basis van dit model de transformatie van het complex voor te financieren.’

De projectleider is ervan overtuigd dat er animo is voor een dergelijke financieringsconstructie. De UT is partner, maar financiert niet mee. ‘Ons vertrouwen is groot dat bedrijven en investeerders in willen stappen. Onze partners, waaronder Cisco, Asito en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel zijn al zover. Daarnaast presenteren we deze plannen niet voor niets bij het ondernemersevenement KOP500, vandaag in Deventer. Hier zijn innovatieve bedrijven die de komende tijd kunnen aanhaken.’

Bovenaanzicht van hoe het gebouw eruit moet komen te zien (© BLOC).

Duurzaam

Daar wil Graaff vaart achter zetten, want in 2020 moet The Gallery fase 2 klaar zijn om de eerste gebruikers te ontvangen. ‘We zien de verbouwing als een innovatieprogramma op zich, omdat we deze ontwikkeling op een circulaire en duurzame manier willen laten plaatsvinden. Er zijn tal van bedrijven die aan circulaire gebouwontwikkeling doen. Eind dit jaar willen we die partijen bij elkaar hebben, zodat we snel kunnen beginnen met de verbouwing.’

Bij die verbouwing moeten volgens de projectleider ook elementen van het huidige gebouw gebruikt worden. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de lamellen, nu geen pretje om naar te kijken. Maar die kunnen we eraf slopen en vanuit de gedachte van circulariteit een functioneel tweede leven geven, bijvoorbeeld in de vorm van tribunes in de centrale hal.’

Dat is de eerste stap volgens Graaff, maar de duurzaamheidsambitie voor het gebouw is groter. ‘We willen dat The Gallery een circularity center wordt, waarin mensen samenwerken aan duurzaamheidsoplossingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.