‘Kwaliteitsafspraken goede balans korte en lange termijn’

| Rik Visschedijk

De UT investeert de komende jaren in kleinschalig en intensief onderwijs, staat in het kwaliteitsafspraken-plan dat in december ter instemming in de Uraad ligt. Een onderdeel is het aantrekken van extra personeel. Hiervoor is vijf miljoen beschikbaar door de afschaffing van de basisbeurs.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

'Qualitiy agreements: good balance'

The UT is investing in small-scale and intensive education in the coming years. This is stated in the quality agreement plan, which will be discussed in the University Counsil in December. One component is attracting extra staff for which five million euros will be available. 

Rector Thom Palstra is tevreden met het conceptplan: ‘We hebben de bewerkelijke weg gekozen door eerst studenten en docenten op het niveau van de opleidingen te vragen naar hun wensen. Vervolgens hebben de faculteiten de plannen gemaakt. Pas op het laatst hebben we de plannen gebundeld in vijf programma’s. Dat plan is nu af. Ik denk dat we een goede balans hebben tussen keuzes die het verschil maken op de korte termijn en de wat langere termijn. We zetten hiermee onverminderd in op onze kernwaarde kleinschalig en intensief onderwijs.’

Investeren

De faculteiten investeren de komende jaren in:

  • Learning facilities (3 miljoen)
  • Community building (2 miljoen)
  • Teaching professionalization (1,8 miljoen)
  • Talent development students (5,8 miljoen)
  • Global citizens (1,3 miljoen)

Het resterende bedrag, 20 procent van de gelden, wordt ‘centraal’ ingezet, ter ondersteuning van deze programma’s.

Studenten kwamen veelal met voorstellen waar de universiteit op de korte termijn in kan investeren, zo licht beleidsadviseur Marc-Jan Zeeman toe. ‘De huidige populatie wil natuurlijk inzetten op thema’s waar zij nog iets van merken in hun tijd op de UT. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een thuisbasis in de faculteit en betere onderwijsfaciliteiten, zoals meer projectruimtes. De opleidingen kijken meer naar de lange termijn, bijvoorbeeld door docentprofessionalisering en het aantrekken van extra medewerkers.’

Voortbouwen

De investeringsplannen zijn niet radicaal nieuw, zegt Palstra. ‘De faculteiten bouwen logischerwijs voort op bestaande plannen. Het is daarbij belangrijk dat deze middelen bovenop het bestaande budget komen: we willen en mogen deze gelden niet inzetten om bezuinigingen op te vangen. Daarom is de medezeggenschap betrokken. Zowel in de faculteit als centraal hebben zij inspraak op de wijze waarop de middelen besteed worden.’

Achttien miljoen voor onderwijsverbetering

Door het omzetten van de basisbeurs naar een leenstelsel komen flinke bedragen vrij. Voor de UT is dat naar verwachting bijna achttien miljoen euro richting 2022. De universiteit moet het bedrag besteden aan onderwijsverbetering. Daarvoor worden afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen in de vorm van de kwaliteitsafspraken.

Het controleren van de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de inspraak van de medezeggenschap vindt jaarlijks plaats. Ieder jaar worden de plannen opnieuw vastgesteld. De gelden voor 2019 staan vast, die daarna zijn een schatting. Daarom is volgens de rector met opzet gekozen voor een breed geformuleerde thema’s. ‘We willen ruimte houden voor nieuwe initiatieven en mee bewegen met de actualiteit. Daarom mogen de faculteiten hun budget een jaar naar voren halen of doorschuiven. Die flexibiliteit is belangrijk, maar het geld moet worden uitgeven aan onderwijskwaliteit.’


De conceptkwaliteitsafspraken liggen in december ter instemming voor in de Uraad.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.