Tijdelijke practicumruimtes bij faculteit ET

| Rik Visschedijk

De faculteit ET groeit uit haar jas vanwege toenemende studentenaantallen. Nog voor de start van het nieuwe collegejaar worden tijdelijke voorzieningen geplaatst, zegt David Korringa, portefeuillehouder bedrijfsvoering van ET.

Photo by: Tim Rijnhout

De eigen opleidingen groeien en daar komen de verwachte tachtig studenten uit de samenwerking met de VU nog bij. Het plan om de voorzieningen bij ET uit te breiden staan in het jaarplan voor het UT-huisvestingsplan. Korringa zegt dat tijdelijke ruimte broodnodig is. ‘Afgelopen jaar verwelkomden we flink meer studenten in de Horst. We hebben alle vierkante meters in gebruik en er zit een grens aan de creativiteit om meer ruimte te vinden. De studenten uit Amsterdam krijgen hier komend collegejaar vooral practica, dat geeft een extra belasting.’

Het gaat op de korte termijn om extra practicumruimtes en apparatuur zoals draaibanken, want die zijn volgens Korringa volgeboekt. ‘En we hebben extra mensen nodig voor de begeleiding in de werkplaats.’ Daarvoor worden tijdelijke gebouwen neergezet bij de Horst. Korringa kan nog niet zeggen waar die geplaatst worden.

Korte termijn

Het is niet de bedoeling dat die voorzieningen vervolgens tien jaar staan, vervolgt hij. ‘Dit is een oplossing voor de korte termijn. We vragen onze studenten om op deze manier een jaartje in te schikken. We zijn ook bezig met plannen voor de middellange termijn. We moeten het aantal vierkante meters en onze apparatuur uitbreiden om de groei op te vangen. Daarvoor maken we een programma van eisen en kijken we hoe de bestaande ruimtes zo efficiënt benut kunne worden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.