Verbouwen en verhuizen: de stand van zaken

| Rense Kuipers

De campus is volop in beweging. De Hogekamp en Technohal staan in de steigers. De dienst LISA verhuist van Citadel naar de Spiegel, om de komst van ITC mogelijk te maken. Met als gevolg een stoelendans in de Spiegel. De stand van zaken per gebouw.

Photo by: Arjan Reef

Hogekamp

De verbouwing van de Hogekamp ligt op schema. In het voormalige EL/TN-gebouw komen 445 kamers voor studenten en 72 hotelkamers voor gasten van het U-Parkhotel, dat nu nog conferentiehotel Drienerburght is. Restaurant Faculty Club verhuist mee naar het U-Parkhotel. Wat er met de vrijgekomen gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk.

De oplevering van Hogekamp staat gepland voor het vierde kwartaal van 2018. Dan moet ook een deel van het plein af zijn, inclusief toegangswegen en parkeervoorzieningen. Dat bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Onzeker is nog wat er met de toren aan de voorkant gebeurt. Die is al wel volledig gestript, maar er wordt nog niet gebouwd. Daardoor kan het plein aan de voorkant nog niet volledig worden aangelegd.

Technohal

In de Technohal schiet het op met de verbouwing. Het Health-cluster neemt hier zijn intrek. Er komen onder meer twee experimentele operatiekamers. De oplevering is eind 2018/begin 2019. Het eindresultaat moet een ‘open en transparant’ gebouw worden. Het Health-cluster zit nu nog voornamelijk in Carré, maar zal voltallig verhuizen naar de Technohal. Wie op de vrijgekomen plek komt, is nog niet duidelijk.

Citadel

De medewerkers van de dienst LISA verhuizen van de Citadel naar de Spiegel. Andere Citadel-bewoners hoeven de verhuisdozen nog niet in te pakken. Het is nog onduidelijk waar University College ATLAS onderdak gaat vinden. Hetzelfde geldt voor een groep medewerkers van de dienst CES. Gesprekken met betrokkenen zijn gaande, maar de kogel is nog niet door de kerk.

De sloop van Citadel staat volgend jaar zomer gepland. Er komt volledige nieuwbouw voor de faculteit ITC. De oplevering hiervan staat eind 2020 op de agenda. In 2021 komt ITC naar de campus.

Spiegel

De verhuizing van LISA naar de Spiegel is reden om de verdiepingen in dit gebouw opnieuw in te richten. Vooral ook omdat LISA de eigen diensten dicht bij elkaar wil organiseren. Vier verdiepingen worden dit jaar aangepakt, met een soort stoelendans tot gevolg. Zo verhuist FEZ binnenkort tijdelijk van verdieping 6 naar verdieping 4, om de verbouwing van de zesde verdieping mogelijk te maken. De verdiepingen 2 en 4 krijgen momenteel een opknapbeurt, gevolgd door 6 en 3 later dit jaar. Als de verhuizing eind 2018 erop zit, is de indeling als volgt:

De servicedesk van LISA komt op de begane grond, waar ook beveiliging en Marketing & Communicatie zitten. LISA neemt de helpdeskbalie na de zomer in gebruik.

Prioriteiten

Naast de lopende huisvestingsprojecten, krijgen ook andere projecten prioriteit. Zo wil de UT vaart maken met het bouwen van een werkplaats voor studententeams. Ook heeft de Student Union de wens neergelegd om eerder te starten met de renovatie van het hockeyveld van DHC Drienerlo. Deze klus staat voorlopig nog voor 2019 gepland.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.