Technohal: ‘transparant, open en eind 2018 af’

| Rense Kuipers

De Technohal is bijna tot op het bot gestript. Eind 2018 moet het gebouw klaar zijn om het cluster Health te huisvesten. Reden voor de kartrekkers van het herbouwproject om de voortgang te presenteren aan geïnteresseerde UT’ers tijdens een bijpraatsessie.

Zo’n honderd mensen in Waaier 3 hoorden onder meer de plannen van het groeiende Health-cluster, bij monde van directeur bedrijfsvoering Remke Burie. ‘We mikken op een totaal van 1500 bachelor- en masterstudenten in 2020’, vertelde hij donderdagochtend. ‘Daarnaast willen we meer onderwijs aanbieden voor medische professionals.’

Ruimte voor onderwijs en onderzoek

De vernieuwde Technohal moet daar onderdak voor bieden. Onder meer met collegezalen met een minimale capaciteit van 60 en maximaal 180 mensen. Studieverenigingen Sirius en Paradoks krijgen een plek op de begane grond.

Ook komen er specifieke onderzoekslaboratoria: medical imaging, wearable technology, human physiology, een gesimuleerde intensive care unit en experimentele operatie- en simulatieruimtes. Vakgroepen Magnetic Detection & Imaging, Clinical Neurophysiology en Health Technology & Services Research verhuizen naar het vernieuwde gebouw. Daar komen twee nieuwe vakgroepen bij: AMIA (Applied Medical Imaging & Analysis) en CRP (Cardio Respiratory Physiology).

‘Attractieve simpelheid’

Architect Jef van den Putte ging verder in op de uitstraling en inrichting van het gebouw. ‘De Technohal staat op een prominente locatie op de campus en de gevel is meteen in het zicht als je het O&O-plein nadert vanaf de Hallenweg. Het is geen ingewikkeld gebouw, dus willen we die attractieve simpelheid op een goede manier gebruiken.’

Dat betekent onder meer een uitbreiding van het O&O-plein in een apart project, om aan te sluiten bij de hoofdingang van de Technohal, aan de kant van het plein.

Hoge bomen en een tribunetrap

Centraal in de plannen van de architect staat het atrium: dat wil hij zoveel mogelijk handhaven, ‘opgedeeld’ in drie elementen in de lengte van het gebouw: studieruimtes, een open gedeelte met enkele hoge bomen en een podium en een grote ‘tribunetrap’ die naar de eerste verdieping leidt. Op die eerste verdieping komen kantoorruimtes aan de buitenzijde en project/studieruimtes aan de kant van het atrium. Op de tweede verdieping komen voornamelijk collegezalen.

Transparantie is het sleutelwoord voor Van den Putte. ‘We willen niets verstoppen. In principe is alles in het zicht, met veel lichtinval van buiten. Het vereist uiteraard aandacht om dat op een nette manier te doen.’ In de praktijk betekent het vooral veel glas en half afgeschermde ruimtes, bleek uit het relaas van de architect.

Glazen en akoestiek

Projectleider Dorien van der Aa (Facilitair Bedrijf) lichtte vervolgens de status van de verbouwing toe. Over twee weken zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. De bouwvergunning is inmiddels ook aangevraagd bij de gemeente en de eerste fase van de Europese aanbesteding is achter de rug. Eind juni moet duidelijk zijn welke partijen de Technohal de komende anderhalf jaar gaan verbouwen.

Na de presentatie stelde het aanwezige publiek een aantal vragen. Onder meer over de energievoorziening en temperatuurregulering in een gebouw met veel glas. Maar ook over de akoestiek in een groot, open atrium waar veel studieplekken zijn. Van der Aa: ‘In de theoretische berekeningen hebben we alles zorgvuldig overwogen, maar moeten we afwachten hoe de gebruikerservaringen zullen zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.