Boerenwijsheid

| Redactie

Het commentaar van U-Today. Met het opleveren van het U Parkhotel heeft de campus er een blikvanger bij. Zowel de functie als het uiterlijk van de gerenoveerde Hogekamp passen bij de historie van de UT en bij de toekomst van deze instelling.

Met het opleveren van het U Parkhotel deze week, heeft de UT er een blikvanger bij. Binnen ziet het er dan ook picobello uit en het personeel – van directeur tot receptie – is zichtbaar in z’n sas met het resultaat. Het aangezicht en de entree behoeven nog werk. Want een statig en tegelijk laagdrempelig hotel als deze verdient dat. De herontwikkeling van gebouw de Hogekamp mag gelden als hét toonbeeld van een geslaagde renovatie. Zowel de functie als het uiterlijk passen bij de historie van de UT en bij de toekomst van deze instelling.

De herontwikkeling van de Hogekamp was één van de projecten in het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH). Over een andere belangrijker pijler was onlangs ook nieuws: ITC komt in toch naar de campus. Niet op de plek van de Citadel, zoals eerder beoogd, maar direct aan de Hengelosestraat, in The Gallery.

Hiermee maakt de UT van de nood een deugd. De afgelopen jaren werden plannen gesmeed en tekeningen gemaakt voor de perfecte uitvalsbasis voor ITC. Maar de kosten rezen de pan uit. Wat betreft locatie kan ITC zich geen betere plek wensen: direct aan het bruisende O&O-plein en zichtbaar voor de buitenwereld. Het is de perfecte plek voor de integratie van de faculteit in de universiteit.

Een tweede voordeel is de beschikbaarheid van onderwijsruimtes. Dit collegejaar bleek die flink onder druk te staan. Docenten hebben alle moeite om een lokaal te reserveren en er circuleerden foto’s van studenten die in het gangpad zitten of staand de colleges volgen. Nu Citadel in ieder geval voorlopig blijft staan, gaat de druk wat van de ketel. Dat is geen sinecure voor een universiteit die, in tegenstelling tot eerdere uitspraken van collegevoorzitter Victor van der Chijs, volop lijkt in te zetten op groei van studentenaantallen.

Maar zoals met alle plannen moeten we nog afwachten of deze verhuisbeweging definitief doorgaat. Het college van bestuur heeft er vertrouwen in: dit scenario is financieel het meest voordelig en past binnen de projectbegroting. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat begrotingen en plannen weerbarstig blijken in verhouding tot de realiteit. De UT verkondigde nog tot oktober vorig jaar dat nieuwbouw voor ITC heus wel kon, en de renovatie van de Technohal bleek in diezelfde maand zomaar een miljoen meer te kosten dan gedacht.

Verbouw - en vooral nieuwbouw - is een kwestie van risico’s inschatten, zo blijkt maar weer eens. Kopers van nieuwbouwwoningen weten daar alles van. Bijna altijd lijkt de wet van Murphy op te gaan: alles wat mis kan gaan, gaat ook mis. Daar conservatief mee omgaan is geen hogere wetenschap, maar veeleer een boerenwijsheid.

Maar terughoudendheid hoeft niet gelijk te staan aan passiviteit. De eerste grote resultaten van het LTSH laten een mooie toekomst zien voor de campus. Zowel voor bezoekers die een kamer boeken in het hotel, als voor studenten die op de eerste plaats een tafel en een stoel nodig hebben om hun laptop, schrift en pen uit te stallen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.