Aanmeldingen: op koers om marktaandeel te houden

| Rik Visschedijk

De vooraanmeldingen voor de UT-bachelors stijgen dit collegejaar tien procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee lijkt voorlopig de doelstelling van de universiteit gehaald, want het marktaandeel blijft nagenoeg gelijk.

Photo by: Rikkert Harink

‘Maar het is nog koffiedik kijken’, zegt hoofd marketing Mariska Giesen. ‘We weten pas in februari wat ons marktaandeel precies is. Pas dan zijn de definitieve cijfers van de andere Nederlandse universiteiten bekend.’ Dat marktaandeel is belangrijk, beaamt Giesen, want is bepalend voor de financiering vanuit de rijksoverheid, die één pot geld verdeelt op basis van dat aandeel.

Internationale studenten

De groei zit vooral in het aantal internationale studenten. ‘Het Engelstalige curriculum is aantrekkelijk voor Nederlandse studenten, maar vooral ook voor buitenlandse studenten. Dat zie je goed terug bij de toegenomen internationale instroom bij opleidingen als Mechanical Engineering en Business & IT.’

Het aantrekken van buitenlandse studenten is ook de bedoeling. ‘We hebben de focus op Europa’, aldus Giesen. ‘Je ziet dat onze inspanningen in de doellanden hun vruchten afwerpen.’ Daarnaast zet de UT in op werving van Nederlandse scholieren. 'We kijken daarvoor ook nadrukkelijk naar de Randstad.'

Uit de voorlopige vooraanmeldingen blijkt ook dat juist de instroom van buiten Europa sterk toeneemt. Negentig vooraanmeldingen meer, maakt een stijging van 67 procent. ‘Daar hebben we geen gerichte werving voor de bachelors’, zegt Giesen. ‘Een deel van die aanmeldingen komt voort uit de slipstream van onze marketing voor de masters.’

Foundation year

‘Het leeuwendeel van die niet-Europese bachelorstudenten volgt eerst een schakeljaar’, zegt Giesen. Het schooldiploma in hun thuisland is namelijk lang niet altijd te vertalen naar een vwo-diploma. ‘Na dat schakeljaar zijn zij wel toelaatbaar op de UT.’

Een stijging van 67 procent lijkt een prima score, toch kondigde de UT onlangs een nieuwe aanbieder van het schakeljaar aan. Giessen: ‘Met aanbieder Study Group hebben we drie jaar samengewerkt. Het contract liep af en we kiezen voor Navitas, mede omdat die een locatie in Twente willen openen waar ze het schakeljaar aanbieden. Onze voorkeur is op de campus, maar dat is nog niet zeker.’

Masteraanvraag: groei niet-Europese studenten

De aanvragen voor de masteropleidingen van studenten die hun bachelor op een andere universiteit haalden, groeit met 26 procent ten opzichte van vorig jaar. Die groei haalt de UT vooral uit niet-Europese studenten. ‘Dat is onderdeel van onze strategie’, zegt Giesen. ‘We trekken weinig studenten van Nederlandse universiteiten aan en moeten het dus buiten onze grenzen zoeken. Daarnaast zetten we in op zij-instroom via de hbo’s. Die kunnen via een schakeljaar een UT-master volgen.’

Het behouden van UT-bachelors voor een master in Enschede is een ander speerpunt. De UT promoot haar masters meer bij die groep. ‘Maar de grote winst in de masterinstroom is daar niet te halen’, zegt Giesen. ‘Doordat onze bachelors steeds meer internationale studenten aantrekken, kun je verwachten dat er minder doorstroom in de masters komt. Internationale studenten zijn minder honkvast, zij vertrekken relatief vaak voor een master elders.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.