Ruim 1100 campuswoningen krijgen grondige renovatie

| Rense Kuipers

Woningstichting De Veste gaat de komende jaren bijna de helft van hun campuswoningen renoveren en verduurzamen. Momenteel loopt de aanbesteding om 1100 tot 1200 wooneenheden zowel binnen als buiten te renoveren. In 2024 moet het project van start gaan.

Photo by: RIKKERT HARINK
Wooneenheden op de campus, ter illustratie.

Het gaat in totaal om 24 wooncomplexen, van Calslaan tot Witbreuksweg, die De Veste grondig wil laten renoveren. Dat komt neer op 1100 tot 1200 wooneenheden, grofweg de helft van het aantal dat de woningstichting verhuurt op de campus. Relatief nieuwere wooncomplexen als Sky en Box vallen buiten het project.

Vanaf 2024 tot 2030 vindt de verbouwing plaats, om de woningen ‘qua duurzaamheid van deze tijd en toekomstbestendig te maken’, zegt De Veste manager Richard Ditzel, die verzekert dat de huidige bewoners hierdoor geen stijging in de huurkosten hoeven te verwachten. ‘Dat is vorig jaar met de centrale bewonersraad afgesproken.’

Aanbesteding

De plannen bevinden zich volgens Ditzel nog in een pril stadium. ‘We zitten nu in de aanbestedingsfase, waarin we op zoek zijn naar een bouwteam met meerdere aannemers. Het is een immense en complexe opgave, waar nog een planning voor opgesteld moet worden. Bovendien willen we de invulling van de plannen in goede samenspraak afstemmen met de centrale bewonersraad en de bewoners zelf.’

Een grove schets van de plannen is er al wel, aldus Ditzel. ‘De woningen moeten van het gas af, beter geïsoleerd worden en we kijken naar het opwekken van duurzame energie. Ook de binnenkant van de woningen wordt aangepakt. Denk daarbij aan nieuwe keukens en badkamers. Daarnaast hebben we plannen voor nieuwbouw van woningen.’

Niet bewoonbaar

Zo’n grondige renovatie betekent volgens Ditzel wel dat het ‘ingrijpt op de persoonlijke levenssfeer van bewoners’. ‘We gaan uiteraard niet alle woningen in één keer verbouwen, maar doen dat gefaseerd. Maar de renovatie is zo ingrijpend dat een wooneenheid enkele weken tot een paar maanden niet bewoonbaar is op het moment dat de verbouwing gaande is.’

Daarom kijkt De Veste naar mogelijkheden voor zogeheten ‘wisselwoningen’ op de campus. ‘Ook dit zijn plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden. We proberen in ieder geval te zorgen voor zoveel mogelijk wooncomfort in zo’n situatie en zullen de bewoners goed informeren over wat ze kunnen verwachten’, aldus Ditzel.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.