Begroting: ‘Er is wat te verdelen’

| Rik Visschedijk

De Uraad ging woensdagmorgen akkoord met de UT-begroting voor 2019. ‘Er is wat te verdelen’, in de woorden van Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB. De raad stelde voor om jonge wetenschappers aan te trekken en te behouden.

Photo by: RIKKERT HARINK

Budget: 'We have some money to spend'

The University Counsil agreed on Wednesday morning with the UT budget for 2019. ‘We have some money to spend', in the words of Mirjam Bult, vice-chairman of the Executive Board. The council proposed to attract and retain young scientists.

Het extra geld in de begroting komt uit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld de miljoenen uit de afschaffing van de basisbeurs, de toename van studenten en de verwachte gelden uit de sectorplannen en de regiodeals van de overheid. Volgens Dick Meijer (PvdUT) komt inherent daaraan ook meer werk op het personeel af. ‘Het is zaak om al die studenten en extra onderzoek ook goed te kunnen behappen’, zei hij. ‘De werkdruk is al hoog. Ik zie graag dat we snel extra mensen aantrekken. Het personeelsbeleid is vrij traditioneel. Laten we voor talent een plek maken, in plaats van proberen vacatures in te vullen.’

Geen nieuw beleid

Wetenschappelijk talent aantrekken en behouden is een speerpunt van beleid, zo liet Mirjam Bult weten. Nieuw beleid is daarvoor volgens haar niet nodig. ‘We doen al veel, zo hebben we beleid op de duurzame inzetbaarheid van mensen en zetten we stappen in bredere rekrutering van mensen. Ja, het op peil houden van het aantal universitair docenten en promovendi is een uitdaging. Daarom werken we hard aan ons profiel als most welcoming university.’

Bult gaf toe dat het personeelsbeleid in de uitvoering nog wel eens traditioneel kan zijn. ‘Maar we zijn bezig om breder te werven. De Hypatia-campagne om snel vrouwelijke hoogleraren te werven is daar een voorbeeld van. Die manier van werven zetten we breder in. Het beleid is er, nu gaat het om de uitvoering.’

Onderzoeksstrategie

Een ander punt waar de Uraad aandacht voor vroeg, is de UT-strategie voor onderzoek. Dik Schipper (ET) noemde de nieuwe manier van geld verdelen. Faculteiten krijgen nu direct het onderzoeksgeld en verdelen dat over de vakgroepen, waar dat eerder via de instituten ging. ‘Dat kan remmend werken’, zei hij. ‘Het werkt vernieuwing van onderzoek over de faculteiten tegen. Hier zou het CvB weer dynamiek in moeten aanbrengen.’

Rector Thom Palstra herkende zich in die opmerking. ‘We zijn bezig met een onderzoeksvisie en daar krijgt de verdeling van onderzoeksgeld een plek in’, zei hij. Daarmee liet hij ruimte om deze manier van werken in de toekomst te heroverwegen. De visie moet in juni klaar zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.