Ondanks zorgen stemt Uraad in met begroting

| Rense Kuipers , Stan Waning

De universiteitsraad uitte woensdagochtend grote bezorgdheid over de begroting van 2024. De raad ziet weerstand in de organisatie en heeft sterke twijfels over de haalbaarheid van de begroting. Toch stemde de raad na een stroperig overleg unaniem in. Op 1 maart moet er meer financiële duidelijkheid zijn vanuit alle geledingen van de UT.

Photo by: Frans Nikkels

De universiteitsraad kwam na de afgelopen periode van financiële perikelen en maatregelen met een negental zorgen. De opvallendste: een extreem optimistische blik van het CvB op de begrotingscijfers, vergeleken met eerdere gerealiseerde begrotingen. Volgens de raad is de bezuinigingsdoelstelling van ruim 12 miljoen euro in faculteiten en diensten zeer snel – binnen twee maanden – bepaald. Structurele aanpassingen voor de lange termijn ontbreken bovendien, aldus de universiteitsraad, die ook wijst op wisselende geluiden uit faculteiten en diensten over de noodzaak en haalbaarheid van de maatregelen.

Zorgen over uitvoerbaarheid

Het lijkt de Uraad ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat de cijfers in de begroting van 2024 worden gehaald. De raad twijfelt namelijk of de strategie van het college van bestuur succesvol is. Hebben faculteiten en diensten het vermogen om de beoogde budgetverlaging op te vangen met veranderingen in personeelsbestand?

Dat wordt problematisch, blijkt uit het advies, ‘omdat de vereiste bezuinigingen van ongeveer 12 miljoen invloed hebben op een groot deel van het personeel met een mogelijk grote impact op onderwijs en onderzoek’. Wat de universiteitsraad van de faculteits- en dienstraden begreep, is dat ze allen ‘expliciet en impliciet’ vraagtekens zetten bij de uitvoerbaarheid van en beweegredenen voor de bezuinigingsslag komend jaar.

Zorgen over eigen kunde

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag, waar enkel en alleen de begroting besproken werd, vroeg Uraadsvoorzitter Herbert Wormeester elk raadslid individueel naar hun zorgen. Die waren er legio: over de bezuinigingscommunicatie, het proces van de afgelopen maanden, het effect dat bezuinigingen gaan hebben op studenten en op onderwijskwaliteit, over de urgentie, verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap, hoe de UT de inkomsten al dan niet kan verhogen en de aantrekkelijkheid van de UT… Er waren zelfs zorgen over de eigen kunde van de raadsleden om de begrotingscijfers goed genoeg te interpreteren.

'Soms ben ik bezorgd over het gebrek aan urgentie, andere momenten ben ik verrast door de paniek' - Herbert Wormeester

In een bij vlagen stroperig en warrig overleg, waarin zoals zo vaak het onderdeel ‘communicatie’ centraal stond, werd amper een cijfer werd genoemd. De raad vroeg het college nogmaals om nog steviger leiding te nemen in communicatie naar de gemeenschap over de bezuinigingen. Want, zo vatte Wormeester de situatie samen: ‘Soms ben ik bezorgd over het gebrek aan urgentie, andere momenten ben ik verrast door de paniek. Er is geen reden voor paniek, maar we moeten nog steeds flink bezuinigen en dat gaat onder andere ten koste van personeelsleden. Er zullen gaten vallen in de organisatie.’

Maar waar die gaten gaan vallen, dat is nog niet duidelijk. De raad en het college kwamen overeen dat op 1 maart duidelijk moet zijn op welke manier de faculteiten en diensten op de UT moeten bezuinigen. Bovendien liet het CvB weten frequenter de financiële situatie te willen monitoren, daarom verschijnt er nu elke twee maanden een managementrapportage.

Ook liet rector Tom Veldkamp weten dat de onderwijskwaliteit niet mag lijden onder de bezuinigingsslag. Dat moet volgens hem nadrukkelijk in de gaten gehouden worden.

Met alle vragen en zorgen in het achterhoofd, wierp Wormeester tijdens de vergadering de vraag op: wat als de raad niet zou instemmen met de begroting? ‘Dat zou de situatie alleen maar erger maken’, reageerde vicevoorzitter Machteld Roos, waarop Wormeester sprak van een ‘prisoner’s dilemma’. En zo stemde uiteindelijk elk raadslid in met de begroting.

Die begroting is overigens pas definitief als ook de raad van toezicht de financiële plannen goedkeurt. Dat moet donderdag duidelijk zijn.

Update 22/12: goedkeuring RVT

De raad van toezicht keurde gisteren de begroting goed, waarmee de begroting voor 2024 definitief is.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.