UT begroot ambitieus in ‘onzekere tijden’

| Rense Kuipers

Ondanks ‘onzekere tijden’ en financiële risico’s kiest het college van bestuur de komende jaren voor een ambitieuze begroting, met forse tekorten. Die aanpak kon woensdagmorgen rekenen op goedkeuring van de universiteitsraad, die nadrukkelijk een vinger aan de pols wil houden.

Het budget voor 2023 tot 2027 stond vanmorgen op de agenda. Uit die financiële plannen wordt duidelijk dat de UT bepaald niet terughoudend gaat begroten de komende jaren. Terwijl de UT dit jaar al een miljoenentekort schrijft, verwacht de universiteit in 2023 een tekort van 15 miljoen euro. Ook de jaren erna – tot aan 2026 – schrijft de UT naar verwachting ook rode cijfers.

‘Onzekere tijden’

En dat in onzekere financiële tijden, leidde universiteitsraadslid Pieter Boerman het onderwerp in. ‘Op het gebied van instroom van studenten en promovendi, energiekosten en de mate waarin de overheid lonen gaat compenseren ten gevolge van inflatie. We leven in onzekere tijden.’

Toch stond de Uraad niet onwelwillend tegenover het plan van het CvB om ‘anticyclisch’ te begroten. Dat houdt in dat de UT ervoor kiest om tégen de conjunctuur in te gaan. Met andere woorden: nu de Nederlandse economie een dip tegemoet ziet, wil de UT juist investeren om in zekere mate dat effect te dempen en niet de spreekwoordelijke hand op de knip houden.

Investeren

Dat is niet zonder risico’s, erkende Machteld Roos, vicevoorzitter van het college van bestuur. ‘Gelukkig hebben we forse reserves; we kunnen zowel investeren als negatieve schokken absorberen.’ Rector Tom Veldkamp vulde aan: ‘Het is belangrijk om te blijven investeren, zodat we een sterkere en gezondere basis hebben in de toekomst. Dat doen we in gezamenlijkheid met de faculteiten en de diensten.’

Volgens de rector presenteren alle faculteiten volgend jaar een eigen ‘domeinenplan’, dat helderder moet maken welke vakgebieden meer aandacht nodig hebben in het geval van groei of krimp. Zo’n gesprek moeten de faculteiten volgens CvB-voorzitter Vinod Subramaniam ook voeren over bij welke opleidingen groei wenselijk is. ‘We moeten op een goed gedefinieerde en gerichte manier groeien.’

Controle niet verliezen

De universiteitsraad pleitte verder voor meer energiebesparende maatregelen om de energiekosten te drukken. Maar de crux zit ‘m in informeren, monitoren en tijdig bijsturen. Daar konden de raad en het CvB elkaar in vinden. ‘We komen met meerdere scenario’s en zullen jullie tijdig informeren’, liet Roos de universiteitsraad weten.

Gezien de ‘onzekere tijden’ wordt 2023 ongetwijfeld een ‘financieel interessant jaar’, besloot universiteitsraadsvoorzitter Wormeester. ‘Ik hoop dat we de controle over het stuur niet verliezen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.