Financiële discussie bloedt dood, Uraad en CvB opnieuw om tafel

| Rense Kuipers

De universiteitsraad en het CvB kwamen niet tot overeenstemming over de Spring Memorandum, die de financiële koers van de UT bepaalt. Momenteel voeren zorgen, onduidelijkheden en besluiteloosheid de boventoon. Over twee weken wordt het gesprek hervat.

Photo by: Frans Nikkels

‘Een weinig optimistisch financieel plaatje’, leidde raadslid Emile Dopheide het onderwerp in. Het financiële meerjarenplan van de UT, de zogeheten Spring Memorandum, spiegelt voor dat de UT de komende jaren grofweg 30 miljoen euro per jaar moet bezuinigen. Dat gecombineerd met cijfers uit de meest recente managementrapportage – de UT stevent dit jaar af op een tekort van 14 miljoen euro – baarden de universiteitsraad zorgen.

Het was echter niet alleen zorg over de financiële situatie, het is vooral de aanpak ervan, zo bleek uit de vergadering. De raad betwijfelt of de gekozen aanpak genoeg zoden aan de dijk zet en verwacht dat het CvB een actievere, leidende rol pakt. Want, zo zei Dopheide: ‘Het college van bestuur zegt dat er moeilijke keuzes worden gemaakt, maar het is ons niet duidelijk welke keuzes dit zijn.’

‘Reis met obstakels’

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam reageerde door de context te schetsen. ‘Allereerst de politiek; het hoofdlijnenakkoord ziet er niet optimistisch uit voor ons, maar we kunnen mogelijk nog keuzes beïnvloeden. Daarnaast zijn we niet de enige universiteit die kampt met financiële moeilijkheden. En ja – we staan voor een grote financiële uitdaging, maar laten we erkennen dat het een klein percentage van ons totaalbudget (jaarlijks tussen de 450 en 500 miljoen, red.) is.’

Vicevoorzitter Machteld Roos haakte daarop in met een metafoor. ‘Het is een reis die we maken, soms eentje met vele obstakels. Soms verandert het pad dat we nemen door de veranderende context. In dat proces zitten we nu. Dat proces moeten we versnellen, dat realiseert de gehele gemeenschap zich.’

Veel vragen

De universiteitsraad had echter vooral vraagtekens over de relatie tussen de voorjaarsnota en de eerder geopperde ‘building blocks’. Raadslid Pieter Boerman vroeg zich af wat de beweegredenen erachter zijn, hoe ze geïmplementeerd worden en wat ze financieel gezien op moeten leveren. Die relatie tussen die bouwstenen en de Spring Memorandum ontbreekt, aldus Boerman.

Zijn collega Eline Marsman concretiseerde die zorg. ‘Er staan statements in de Spring Memorandum over het onderwijs; er moet een minimale instroom zijn per bachelor en master, het student-stafratio moet omhoog. Als dat moet veranderen, betekent dat ófwel meer studenten ófwel minder medewerkers. Wat lees ik hier tussen de regels door? Hoe moeten we zulke vuistregels interpreteren? Hoe worden ze uitgevoerd? Ik merk dat ik veel vragen heb.’

Geen inzicht in kosten opleidingen

Rector Tom Veldkamp antwoordde dat eerst inzichtelijk moet worden hoe tijd en geld wordt gespendeerd door de opleidingen, voordat er knopen doorgehakt worden. ‘Die inzichten zijn er momenteel niet. Terwijl je ze wel nodig hebt voordat je actie onderneemt. Iedereen is welwillend om mee te helpen de kosten te drukken. Een top-down besluit gaat ons niet helpen. We moeten inzicht hebben in de kosten en mensen erop vertrouwen de juiste dingen te doen.’ De rector verwacht die inzichten komend najaar te hebben.

Puntje bij paaltje: de universiteitsraad wilde pas instemmen met de financiële plannen onder bepaalde voorwaarden. Eerst moeten de maatregelen zoals een beter student-stafratio en efficiënter onderwijs beter uitgewerkt worden.

Geen knopen doorgehakt

Bovendien gaat de universiteitsraad pas akkoord met de plannen op het moment dat het college van bestuur formeel een organisatiewijziging afkondigt. Zoals universiteitsraadsvoorzitter Herbert Wormeester toelichtte: ‘Ik hoor al in verschillende geledingen dat er effectief al sprake is van zo’n organisatieverandering en dat er gesprekken gevoerd worden met mensen over de invulling van hun functies. Als je geen formele organisatiewijziging hebt afgekondigd, mag je die gesprekken helemaal niet voeren. Je moet het formaliseren, om structuur en transparantie te creëren.’

Die knoop wilde het college van bestuur niet doorhakken. ‘Daar is het te vroeg voor, we moeten dit eerst zorgvuldig onderzoeken’, aldus Roos. Ook bij de vraag om de financiële effecten van enkele maatregelen te concretiseren en kwantificeren kreeg de raad nul op het rekest. Daar komt het college van bestuur over twee weken op terug.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.