Uraad niet te spreken over ‘bezuinigings-communicatie’ CvB

| Stan Waning

De Uraad is niet blij met de manier waarop het college van bestuur communiceerde over de acute bezuinigingen van de UT, zo liet het medezeggenschapsorgaan woensdag weten. Ook vindt de raad dat het CvB ‘de externe oorzaken’ al een jaar geleden kon zien aankomen.

Photo by: Frans Nikkels
Pieter Boerman (links) en Emile Dopheide (rechts).

Emile Dopheide gaf namens Campus Coalitie aan verrast te zijn dat het CvB plots met zoveel urgentie handelde. Het CvB reageerde aanvankelijk namelijk relatief optimistisch op de rode cijfers van 2022, 2023 en het Spring Memorandum. ‘Toen waren er nog geen tekenen van bezuiniging en van een stop op bepaalde uitgaven. Zelfs tijdens de laatste bijeenkomst op 18 oktober was het CvB van mening dat van een crisissituatie geen sprake was.’

Vorige week maandag instrueerde het college van bestuur de decanen en wetenschappelijk directeuren opeens met een pakket aan acute maatregelen. ‘Iets wat wij via U-Today vernamen. Communicatie richting de hele UT-gemeenschap zou op prijs zijn gesteld, zoals gebruikelijk bij brede maatregelen in tijden van crisis, bijvoorbeeld tijdens corona.’

De Uraad vindt ook dat de medezeggenschap niet goed werd betrokken 'en soms zelfs werd genegeerd.’ Collegevoorzitter Vinod Subramaniam erkende dat de communicatie beter had gemoeten. ‘Woorden zijn van groot belang. Ik hoor hier namelijk ook hier de term vacaturestop vallen, terwijl daar geen sprake van is. Dat betekent dat wij iets niet goed hebben gedaan.’

Pieter Boerman (Campus Coalitie) vindt dat er in de praktijk wel sprake is van een vacaturestop. Partijgenote Eline Marsman viel hem bij. ‘Wat zeggen we tegen mensen met een tijdelijk contract? Die hebben levensbepalende keuzes gemaakt en staan nu voor grote twijfels. Ik ben bang dat we die mensen gaan verliezen – zeker op deze arbeidsmarkt – en dat tast ons primaire proces aan.’

Het college van bestuur kon een deel van de zorgen van de raad wegnemen. ‘Ook met een tijdelijk contract is de kans op verlenging nog steeds relatief groot. Daar moeten we beter over communiceren’, aldus Subramaniam. Veldkamp vulde hem aan: ‘Maar we moeten nu snel handelen om bij te sturen. We willen ook wat aan de inkomstenkant doen, maar dat vergt meer tijd.’

De Uraad verbaasde zich ook over het waarom achter de acute bezuiniging. De externe oorzaken van de negatieve cijfers – salarisstijging, inflatie en een lagere instroom – kon het bestuur een jaar geleden al zien aankomen, aldus de raad. ‘We willen daarom een overtuigende verklaring om de aangekondigde maatregelen en de urgentie te rechtvaardigen.’

Niet het gewenste resultaat

Het CvB gaf aan verrast te zijn door de meest recente managementrapportage. Ook valt de studenteninstroom tegen. ‘De maatregelen die we al namen vanaf begin dit jaar leidden niet tot het gewenste resultaat. Dat betekent dat we acuut iets moeten doen en die urgentie geldt voor ons allemaal. Daarom is het goed om eerst te kijken of een vacature gelijk moet worden opgevuld’, aldus vicevoorzitter Machteld Roos.

Ze meldde ook dat er op strategisch vlak al scherpe keuzes worden gemaakt om financiële ruimte te creëren. ‘Binnen ECIU, Shaping2030 en de LTSH hebben we budgettair significant andere keuzes gemaakt. Dat gaat om grote bedragen.’

Subramaniam besloot de discussie door nogmaals te benadrukken dat het CvB op communicatief vlak een inschattingsfout maakte. ‘Maar we zijn dankbaar dat we solidariteit voelen en dat de gemeenschap mee wil denken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.