UT verzwaart financiële maatregelen met vacaturestop en einde tijdelijke contracten

| Rense Kuipers

Tijdelijke contracten niet verlengen, een stop op vacatures en zelfs de vergaderlunch moet eraan geloven. Met een aantal stevige maatregelen wil het college van bestuur ‘acuut bijsturen en direct effect realiseren’ om de financiële huishouding van de UT te verbeteren.

Dat blijkt uit een mail die het college van bestuur maandag verstuurde naar het hoger management en vervolgens richting leidinggevenden ging. Het CvB constateerde in de meest recente managementrapportage dat de financiële maatregelen die sinds het voorjaar golden te weinig zoden aan de dijk hebben gezet.

Volgens die laatste managementrapportage noteert de UT een tekort van 17 miljoen euro, waar een tekort van 15 miljoen euro is begroot dit jaar. Bovendien wijst het CvB in de mail op ‘tegenvallende instroomcijfers van september 2023’.

Vacaturestop en geen verlenging tijdelijke contracten

Om op z’n minst het gat van 2 miljoen euro te dichten, kondigt het college een stevig maatregelenpakket aan. Tijdelijke contracten mogen niet worden verlengd, tenzij verlenging ‘hoogst noodzakelijk’ is. Ook wordt er strenger geworven; er mogen geen uitbreidingsvacatures geplaatst worden en zelfs geen vervangingsvacatures – opnieuw tenzij ‘hoogst noodzakelijk’.

De tijdelijke inhuur van personeel wordt ook stopgezet – zowel nieuw als bestaand. Hetzelfde geldt voor consultancy. De laatste maatregel die het bestuur aankondigt: ‘geen lunches of catering bij overleggen’. Ook herhaalt het CvB het eerdere pleidooi voor het op tijd schrijven van verlof- en projecturen.

Broekriem aantrekken

Met andere woorden: het college van bestuur trekt nog steviger de broekriem aan dan onlangs werd aangekondigd. Hoelang de maatregelen van kracht zijn is nog onduidelijk. Peilmoment is de volgende managementrapportage, waarin alle cijfers tot en met oktober verwerkt moeten zijn. Die managementrapportage moet volgens het CvB ‘uitwijzen of het nodig is om de bovengenoemde set acute maatregelen uit te breiden of te verzwaren’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.