Begroting 2024: ‘behoudende koers’ en verwachte rode cijfers

| Rense Kuipers

Ook komend jaar verwacht de UT een tekort te noteren en de recent aangekondigde financiële maatregelen blijven van kracht. Dat meldt het college van bestuur in een bericht over de conceptbegroting, die vandaag achter gesloten deuren besproken wordt met de universiteitsraad.

Vanaf 2026 wil de UT weer ‘zwarte cijfers’ schrijven, na een tekort van ruim 11 miljoen euro in 2022 en een verwacht tekort van zo’n 17 miljoen euro dit jaar. In 2024 is er echter nog steeds sprake van een begroot negatief resultaat en houdt de UT vanwege allerlei onzekerheden als de verkiezingsuitslag en de internationaliseringsdiscussie een ‘behoudende koers’ aan.

Negatief begroot resultaat

Een concreet bedrag wordt niet genoemd in het bericht – die gegevens worden desgevraagd ook niet gegeven door het college van bestuur. Wel staat de totale begroting voor komend kalenderjaar (513 miljoen euro) genoteerd. In deze conceptbegroting wordt rekening gehouden met een negatief begroot resultaat van 2 procent op de eerste geldstroom – ruim 60 procent van de totale begroting. Een snelle rekensom en je komt uit op een verwacht tekort van ruim 6 miljoen euro.

In 2025 mag het tekort nog maximaal 1 procent zijn. In 2026 moeten de ‘inkomsten en uitgaven volledig in balans zijn’. Daarna moet de UT weer structureel positieve resultaten noteren, ‘om het eigen vermogen aan te vullen naar het benodigd niveau voor een financieel gezonde en weerbare organisatie’.

Om de personeelslasten niet te hoog te laten oplopen, blijven de recent aangekondigde maatregelen – een stop op vacatures en het niet verlengen van tijdelijke contracten, tenzij strikt noodzakelijk – ook in 2024 van kracht.

Drie speerpunten

Om aan de inkomstenkant terrein te winnen, heeft het college van bestuur drie ‘speerpunten’ opgesteld. Zo moet de studenteninstroom op z’n minst op het huidige peil gehouden worden en wil het CvB het UT-onderwijs toekomstbestendig maken. Zo wil het CvB de ‘praktische uitvoering van het Twents Onderwijsmodel evalueren’, om die beter af te stemmen op de behoeften van studenten en docenten. Daarnaast blijft het CvB ‘stevig inzetten’ op Lifelong learning.

Ook wil de UT de inkomsten uit de tweede en derde geldstroom verbeteren, dat zijn de inkomsten uit onderzoeksbeurzen en contractonderzoek voor overheden, bedrijven en non-profitorganisaties.

Besloten commissievergadering

Het college van bestuur bespreekt vandaag de conceptbegroting met de universiteitsraad. Dat gebeurt in een interne, besloten commissievergadering. Op 13 december vindt de plenaire vergadering plaats tussen de Uraad en het CvB. Dan wordt duidelijk of de Uraad instemt met de financiële plannen. Vervolgens is het nog aan de Raad van Toezicht om de begroting definitief goed te keuren. Dat staat gepland op 21 december.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.