Uraad over Iran, covid en inflatie

| Rense Kuipers , Jelle Posthuma

In een korte vergadering boog de universiteitsraad zich woensdagmorgen onder meer over protesten in Iran, Twente Pathway College en coronascenario’s. Ook het welzijns-actieplan en inflatie passeerden de revue. Een overzicht.

Photo by: Frans Nikkels

‘Politieke meerderheid tegen commerciële schakelprogramma’s’

Uit een recente evaluatie blijkt dat het voorbereid jaar van Twente Pathway College internationale studenten onvoldoende klaarstoomt voor UT-onderwijs. Naar aanleiding van de kritiek zijn de toelatingseisen en de inhoud van het programma deels aangescherpt. De Uraad toonde zich echter weinig optimistisch over de aanpassingen. Vanwege het lage slagingspercentage voor het BSA vraagt de universiteitsraad zich af waarom de eisen voor het voltooien van het voorbereidend programma niet zijn verhoogd.

In zijn reactie liet Veldkamp weten de adviezen mee te nemen in de onderhandelingen met Navitas, de commerciële aanbieder van het schakelprogramma in Twente. De rector wees ook op de politieke discussie. ‘Een politieke meerderheid lijkt tegen de commerciële aanbieders te zijn. Het blijft afwachten welke regelgeving hieruit volgt. Als we met een verbod te maken krijgen, moeten we het voorbereidend jaar misschien zelf gaan aanbieden.’  

Het contract met Navitas loopt nog tot en met 2024. ‘Als er wellicht geen verlenging van het contract komt, worden de adviezen om het programma te verbeteren dan wel overgenomen’, wilde Hanneke Becht (Campus Coalitie) weten. Veldkamp stelde haar gerust. ‘Het staat hoog op onze lijst. We ondernemen stappen om het voorbereidend jaar beter aan te laten sluiten.’

Uitstel besluit welzijns-actieplan

Het actieplan voor het welzijn van medewerkers zou in eerste instantie ter instemming voorliggen. En de raad was van plan om niet met het plan in te stemmen, om een veelheid aan redenen. Tot een stemming kwam het niet vanmorgen. De Uraad beschikte namelijk over te weinig informatie beschikte, daarom is het onderwerp uitgesteld naar februari. Dan ligt het actieplan samen met een nieuw HR-beleidsplan op tafel voor besluitvorming.

De Uraad maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan duidelijkheid op meerdere niveaus. Zo heeft de raad behoefte aan een centraal kader voor medewerkerswelzijn, om te voorkomen dat er op decentraal niveau verschillende groepen verschillende rechten gaan krijgen. Ook wil de raad meer specifieke instrumenten zien voor leidinggevenden, groepen en individuen en duidelijkheid voor medewerkers die niet in dienst zijn van de UT, zoals buitenpromovendi.

Het college van bestuur stuurt de universiteitsraad de gevraagde informatie toe. Daarbij gaat het vooral om rapporten vanuit de ombudsfunctionaris, arbodienst, klachtencommissies en vertrouwenspersonen. Ook zegde het CvB toe om die rapportages beter met elkaar te ‘synchroniseren’, om de Uraad volledig en tijdig te informeren.

Voorbereiden op covid: ‘Blijf flexibel als gemeenschap’

Het plan ter voorbereiding op verschillende covid-scenario’s kreeg vorige maand een onvoldoende van de universiteitsraad. Inmiddels voldoet het document aan de wensen van de medezeggenschap, zo bleek woensdagmorgen. Vijf verschillende scenario’s vormen de kern van het plan. Van donkergroen, waarbij covid niet veel meer is dan een ‘gewone’ griep, tot code-zwart: het virus blijkt nog gevaarlijker dan gedacht. UT’ers dienen zich voor te bereiden op alle vijf scenario’s.

Rector Tom Veldkamp liet weten blij te zijn met het nieuwe plan. Wel waarschuwde hij dat de universiteit wendbaar en flexibel moet blijven. ‘Er zullen dingen gebeuren die we niet kunnen voorzien. We hebben eerder aangetoond een flexibele gemeenschap te zijn.’ Binnenkort start een universiteitsbrede communicatiecampagne over de plannen.

Prijsstijgingen

De Uraad stipte de inflatie en andere gestegen kosten aan voor studenten en medewerkers. Voor medewerkers worden al maatregelen getroffen, reageerde vicevoorzitter Machteld Roos. Maar of er meer mogelijk is qua compensatie, hangt volgens haar af van fiscale restricties.

Voor studenten is het een ander verhaal, volgens de Uraad. Volgens Jacqueline Weppelman is de prijs van een warme maaltijd in de Waaier van 5 euro naar 5,50 euro gegaan en ze vroeg het CvB of er afspraken te maken zijn met cateraar Appèl. ‘Met name studenten zijn geholpen met een betaalbare, warme en gezonde maaltijd’, lichtte plaatsvervangend voorzitter Hanneke Becht toe. ‘En dan heb ik het nog niet eens over de energiekosten. Daar ben ik ontzettend van geschrokken.’ Ze kreeg bijval van Jaime de Bruin (UReka). ‘Zeker gezien de gestegen energiekosten, zullen alle kleine beetjes helpen.’ Maar volgens zijn fractiegenoot Aareso Sha, is het niet zozeer de prijs die het probleem is. ‘Er is een enquête geweest. Ze bleken meer last te hebben van de kwaliteit van het eten, dan van de prijzen. Ze zouden prima 5,50 euro willen betalen voor een voedzame en gezonde maaltijd.’

Protesten in Iran

Studentenfractie UReka kaartte de protesten in Iran aan. Sha: ‘Ruim een week geleden was er een informatiebijeenkomst. Wat we hoorden van Iraanse stafleden en studenten was dat ze hoopten op meer steun en begeleiding vanuit de universiteit. De situatie in Iran heeft een negatief effect op hun welzijn en academische prestaties.’ Haar fractiegenoot Fridtjof Otto voegde toe: ‘Het gaat erom dat ze zich in eerste instantie gehoord en erkend voelen. Vervolgens gaat het om actieve hulp, bijvoorbeeld of studieadviseurs adequaat op de situatie inspelen.’

Rector Tom Veldkamp reageerde dat de Nederlandse universiteiten snel met een gezamenlijk statement over de situatie in Iran komen. ‘Voor morele steun en om onze zorgen te uiten. We wachten nog op andere universiteiten, maar wij staan sowieso achter die boodschap.’ Vicevoorzitter Machteld Roos voegde toe dat bij het delen van dat statement ook verwezen wordt naar de hulpstructuur binnen de UT, voor wie daar behoefte aan heeft.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.