Kamervragen over voorbereidend jaar Twente Pathway College

| Jelle Posthuma

CDA-Kamerlid Harry van der Molen heeft vandaag Kamervragen aan minister Dijkgraaf gesteld over Twente Pathway College. Dit naar aanleiding van berichtgeving door U-Today over het voorbereidend jaar van commercieel aanbieder Navitas.

Uit een evaluatie van de UT blijkt dat Pathway-studenten ondermaats presteren in het eerste jaar van hun bachelorstudie aan de UT. Van der Molen wil van de minister weten wat hij hiervan vindt. Vooral de constatering dat slechts 40,9 procent van de studenten die aan het voorbereidend jaar begint een positief bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar van hun UT-bachelorstudie krijgt, leidt bij het Kamerlid tot vraagtekens. Van der Molen wil weten wat de publieke kosten zijn van één internationale student die zijn BSA niet haalt.

De ondermaatse prestaties van de Pathway-studenten zorgen volgens de evaluatie ook voor een ‘uitputting’ van UT-middelen. Het Kamerlid vraagt de minister hoe de geldstromen zijn geregeld. ‘Op welke wijze worden publieke middelen door de Universiteit Twente besteed aan de commerciële activiteiten van Twente Pathway College?’

Ook stelt Van der Molen vragen over het onderscheid tussen Twente Pathway College en de UT, 'aangezien de website van Twente Pathway College volledig in dezelfde huisstijl is als die van de Universiteit Twente'. Het Kamerlid wil weten of het voor (toekomstige) studenten duidelijk genoeg is ‘dat het voorbereidend jaar een commerciële activiteit is waar geen publiek toezicht op wordt gehouden’.

Tot slot wil Van der Molen weten hoe Dijkgraaf de toekomst van Twente Pathway College en andere aanbieders ziet. De CDA-fractie laat alvast weten dat het ‘wenselijk’ is te stoppen met dergelijke voorbereidende jaren. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

TWENTE PATHWAY COLLEGE

Studenten van buiten de EER kunnen een zogeheten ‘foundation year’, oftewel voorbereidend jaar, volgen. De kosten bedragen ruim 14.500 euro per jaar. Binnen zo’n programma worden studenten klaargestoomd voor het academisch onderwijs in Nederland. Aan de UT is Navitas, met als lokale afdeling Twente Pathway College, de commerciële aanbieder. Door meer studenten van buiten de EU te werven, hoopt de UT naar eigen zeggen bij te dragen aan een ‘international classroom’ en meer diversiteit. Ook moet het voorbereidend programma de ‘duurzaamheid’ van de studentenpopulatie waarborgen.