Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs

| Jelle Posthuma

Internationale studenten die bij Twente Pathway College een voorbereidend jaar volgden, presteerden ondermaats in het eerste jaar van hun UT-bachelorstudie. Zo kreeg een ‘teleurstellend percentage’ een positief bindend studieadvies. Dat staat in een evaluatie over het voorbereidend jaar.

Twente Pathway College

Studenten van buiten de EER kunnen een zogeheten ‘foundation year’ volgen. Binnen zo’n programma worden ze klaargestoomd voor het academisch onderwijs in Nederland. Aan de UT is Navitas, met als lokale afdeling Twente Pathway College, de commerciële aanbieder. Door meer studenten van buiten de EU te werven, hoopt de UT naar eigen zeggen bij te dragen aan een ‘international classroom’ en meer diversiteit. Ook moet het voorbereidend programma de ‘duurzaamheid’ van de studentenpopulatie waarborgen.

Het ‘mid-term’ evaluatierapport over Twente Pathway College (TPC) is aangevraagd door de Uraad en opgesteld door een externe consultant. In de evaluatie valt te lezen dat het voorbereidend jaar meer studenten dan verwacht opleverde voor de UT. Tegelijkertijd krijgt slechts 40,9 procent van de studenten die aan het voorbereidend jaar begint, een positief bindend studieadvies in het eerste jaar van hun UT-bachelorstudie. Ook switchen veel TPC-studenten uiteindelijk van studie. De hoge studentenaantallen gecombineerd met de ondermaatse prestaties zorgen voor een ‘uitputting’ van UT-middelen, aldus opleidingscoördinatoren, docenten en studieadviseurs die worden aangehaald in het rapport.

Fred de Vries, hoofd ‘Internationalisation Strategy’ bij de dienst Strategy & Policy, zegt tevreden te zijn met de huidige instroom van TPC-studenten. ‘Daarmee draagt het voorbereidend jaar daadwerkelijk bij aan de missie van de UT om een internationale universiteit te zijn. Maar uit de evaluatie blijkt ook dat de verbinding en integratie vanuit TPC met het UT-onderwijs beter moet. Je verwacht eigenlijk dat TPC-studenten in de bachelor minstens zo goed, of zelfs beter presteren dan hun medestudenten zonder voorbereidend jaar.’

Culturele verschillen

Uit het rapport blijkt dat studenten tijdens het voorbereidend jaar te weinig op het Twents Onderwijsmodel (TOM) en de Nederlandse (onderwijs)cultuur worden voorbereid, waarbij zelfstandigheid en probleemoplossend werken hoog in het vaandel staan. Ook tijdens de selectie van de studenten is er te weinig aandacht voor deze verschillen. ‘De leeromgeving van het voorbereidend jaar sluit kortom niet goed genoeg aan bij de leeromgeving van de UT’, zegt UT-beleidsadviseur Anne Olde Loohuis. ‘Ook kiezen studenten niet altijd de studie die bij hun past, bijvoorbeeld door verwachtingen van het thuisfront. Eenmaal in Nederland, moeten ze dan switchen. Tot slot heeft Covid een rol gespeeld. Voor deze groep studenten was het extra lastig om te integreren door alle beperkingen.’

Samen met Navitas wil de universiteit het voorbereidend jaar beter laten aansluiten op het onderwijs aan de UT. Daarvoor is onder meer verbreding van het selectieproces nodig en betere aansluiting van het TPC-curriculum op het Twents Onderwijsmodel. ‘Samen met Navitas en de UT-opleidingen willen we zorgen voor een betere integratie, doorstroming en inclusie van de studenten.’ Over de verdere consequenties van de evaluatie kunnen Olde Loohuis en De Vries nog weinig zeggen. Eerst volgt morgen, woensdag 11 mei, een discussie in de Uraad over het rapport.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.