Nieuw ITC-thuis op schema, robotica in de wacht

| Rense Kuipers

De verbouwing van Langezijds, een nieuwe werkplaats aan de Horst en een ontmoetingscentrum in de voormalige Faculty Club krijgen komend jaar uitvoering, zo meldt het nieuwe jaarplan Lange Termijn Strategische Huisvesting (LTSH). Een roboticacluster bij de hoofdingang staat voorlopig in de wacht.

De beoogde entree van het nieuwe onderkomen van ITC, in Langezijds.

Voor het grootste project dat op de rol staat, de verbouwing van Langezijds, startten vorige maand al de sloopwerkzaamheden. ‘Het project ligt op schema en is binnen budget’, zegt portefeuillemanager vastgoed, Nico-Tom Pen. ‘In de zomer van 2022 kan ITC er zijn intrek nemen naar de campus verhuizen.’

Voor de faculteit ET komt er een nieuwe werkplaats bij de Horst. Een architect buigt zich de komende weken over het ontwerp. Eind volgend jaar is het de bedoeling dat een aannemer begint met de uitvoering.

Een deel van Citadel komt vrij door de aanstaande verhuizing van University College ATLAS. Naast een cosmetische aanpassing, bekijkt men of de technische installatie onder handen kan worden genomen om zo onder meer de ventilatie te verbeteren. Naast de huidige bewoners LISA en CES komt de dienst Strategic Business Development en een deel van de faculteit EEMCS in het gebouw.

De zogeheten ‘Paviljoenzone’ verandert ook komend kalenderjaar. Deze zomer werd bekend dat de Boerderij, waar eerder de Faculty Club zat, de aangewezen plek is voor een ‘Contact Centre’. De diensten M&C en CES worden hoofdhuurders van dat gebouw waar ze elk een afdeling onderbrengen. Ook het Paviljoen ondergaat een verbouwing en wordt daarna opnieuw de thuisbasis van CFM. De dienst verhuist hoogstwaarschijnlijk tijdelijk naar de Linde, het gebouw bij de sportvelden dat vanaf het tweede kwartaal vrijkomt.

Drie scenario’s voor robotica

Voor het roboticacluster van de faculteiten ET en EEMCS loopt het voorlopig nog niet zo’n vaart. Eerder was de ‘kop’ van Langezijds aangewezen als plek, maar uit nader onderzoek blijkt dat er niet genoeg ruimte is. Er liggen nu drie scenario’s op tafel: één waarbij een deel van robotica alsnog aan de kop van Langezijds komt, één waarbij het gehele cluster op de Es komt en een scenario waarbij beide faculteiten grotendeels op hun eigen plek blijven, maar waarbij ze gebruik maken van de vrijgekomen ruimte in de Westhorst door de bouw van de nieuwe werkplaats.

Het college van bestuur kiest uiteindelijk een van de scenario’s, zegt Pen. ‘De plannen moeten eerst verder vorm krijgen. Een kwartiermaker is aangesteld om hierbij te helpen.’

Invloed corona

Het jaarplan houdt rekening met de invloed van de coronacrisis. en pleit voor een integrale aanpak van fysieke infrastructuur, digitale middelen en hybride werken. ‘Teruggaan naar het oude zit er hoogstwaarschijnlijk niet meer in, ook niet als de pandemie voorbij is’, zegt Pen. ‘Daarom vragen we faculteiten en diensten om mee te denken over de best mogelijke benutting van de fysieke omgeving in de toekomst. Hierbij versterken we onze focus op de huidige UT-gebouwen.’

De Cubicus en Zilverling krijgen als eerste een renovatie, tezamen met de eerder genoemde Citadel. ‘In het LTSH was voor de crisis al voorgesorteerd op verbeterde ventilatie’, zegt Pen. ‘Ook onze duurzaamheidsplannen gaan we waarmaken. Die aspecten waren voor de crisis al belangrijk, maar worden nu nog belangrijker.’

Kennispark

Tot slot komt er meer beweging richting de andere kant van de Hengelosestraat. De studententeams vestigden zich er dit najaar en in 2022 vliegt het Fraunhofer Project Center uit. Het zijn twee initiatieven die bijdragen aan sterkere relatie met het Kennispark-ecosysteem waar de UT onderdeel vanuit maakt’, aldus Pen.


In december buigt de universiteitsraad zich over de meest recente huisvestingsplannen, gevolgd door de Raad van Toezicht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.