CFM naar Boerderij, robotica in Gallery

| Rense Kuipers

In het nieuwe Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan van de UT verhuist de dienst CFM naar de Boerderij, wordt het Paviljoen een ontmoetingscentrum, krijgt ET een nieuwe werkplaats en komt het cluster robotica in de kop van The Gallery. Volgende week bespreekt het CvB de plannen met de Uraad.

Update: Uraad stemt in met huisvestingsplan

De universiteitsraad stemde woensdagochtend bijna unaniem in met het nieuwe huisvestingsplan. In totaal is er 243,2 miljoen euro gemoeid met het tienjarenplan, waarvan 87 miljoen euro al gecommitteerd is aan projecten van het oude plan – zoals de verhuizing van ITC.

Het college van bestuur stelt in een brief aan de universiteitsraad dat er meerdere redenen zijn voor een hernieuwd huisvestingsplan: een groot deel van de projecten uit het LTSH van 2016 is ofwel klaar (zoals de renovatie van de Technohal) of in ontwikkeling (zoals de verhuizing van ITC naar The Gallery en die van University College ATLAS naar de Drienerburght). Daarnaast verwacht de UT groei in zowel financiën, personeel als studentenaantallen.

Drie puzzelstukjes

In het hernieuwde huisvestingsplan merkt de UT daarom in totaal 58 projecten voor de komende tien jaar aan. Drie puzzelstukjes zijn met name van belang in de door de UT gekozen voorkeursstrategie. Ten eerste het clusteren van robotica in de kop van Langezijds/The Gallery, waar na de verhuizing van ITC naar verwachting nog ruimte is. Exposure en de link naar Kennispark staan met deze verhuisbeweging voorop, volgens de strategie.

Een ander onderdeel van die strategie is een permanente werkplaats voor de faculteit ET, waarbij het plan is om een extra vleugel aan de Horstring toe te voegen. En de zogeheten ‘Paviljoenzone’ moet volgens de strategie worden aangepakt. Met als gevolg het clusteren van de dienst Campus & Facility Management in gebouw de Boerderij (voorheen restaurant Faculty Club). Omwille van openheid en het creëren van een ontmoetingsplek, moet er een Contact Centre in het dan vrijgekomen Paviljoen komen.

Ruimte vrij

De genoemde verhuisbewegingen hebben gevolgen voor andere plekken op de UT. Zo komt er onder andere ruimte vrij in de Citadel door verhuizing van ATLAS, die volgens het plan ingevuld kan worden door de afdeling Strategic Business Development en de faculteit EWI. Ook in de Horst, de (tijdelijke) werkplaats Hangar en in Carré komt de nodige ruimte vrij. Vanwege de sectorplannen verwacht de UT personele groei, met name bij ET, EWI en TNW. Die faculteiten zouden die ruimte weer kunnen innemen.

Aanstaande woensdag vergadert het college van bestuur met de universiteitsraad over dit nieuwe huisvestingsplan. De Uraad heeft in dit geval instemmingsrecht, omdat het gaat om een investering die groter is dan 5 miljoen euro.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.