UT verwacht minimaal vijf miljoen uit sectorplannen

| Rik Visschedijk

De UT verwacht tot 2024 jaarlijks vijf tot acht miljoen euro uit de nationale sectorplannen, zo staat in de begroting van 2019. Dat geld gaat direct naar de faculteiten EWI, TNW en CTW. Het rijksgeld is bedoeld voor onderwijs en onderzoek in dienst van maatschappelijke doelen.

Er is nog veel niet duidelijk over de sectorplannen. De bedragen zijn nog niet precies helder en de manier van aanvragen is nog niet gespecificeerd. De UT begroot daarom het laagste scenario van 5 miljoen euro. Bij EWI gaat het om een miljoen euro, TNW verwacht 1,5 miljoen en CTW 2,5 miljoen. Bij het opstellen van de UT-voorjaarsnota Spring Memorandum, moet er meer duidelijkheid zijn.

Het budget goed wegzetten is nog een flinke kluif, staat in de begroting. Het mag alleen aan personeelskosten worden uitgegeven. Bijkomende kosten als huisvesting, apparatuur en overhead moet de UT zelf opbrengen. De faculteit EWI geeft bijvoorbeeld in haar jaarplan aan dat ze het geld inzet voor ten minste negen tenuretrack-posities en negen PhD’s.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.