UT houdt 3,6 miljoen over in 2018

| Rik Visschedijk

De UT sloot 2018 af met een begrotingsoverschot van 3,6 miljoen, waar eerder 2,1 miljoen in de min werd verwacht. Het geld gaat naar het eigen vermogen van de universiteit. De faculteiten hielden boven verwachting geld over. Holding Technopolis Twente droeg ook flink bij aan het resultaat.

Photo by: Tim Rijnhout

Dat blijkt uit het jaarverslag 2018. Bij de faculteiten bleef 4,4 miljoen over omdat voor 2 miljoen euro aan vacatures niet werden ingevuld. Ook kon fors meer bijgeschreven worden aan collegegelden. De dochteronderneming Holding Technopolis Twente (HTT), waarin de UT de valorisatieactiviteiten heeft ondergebracht, draagt met 3,3 miljoen eveneens flink bij. Die verkocht in 2018 een minderheidsdeelneming.

De ondersteunende diensten en de centrale UT-eenheid haalden hun doelen in 2018 niet. Gezamenlijk gaven de diensten negen ton te veel uit. Centraal was dat 1,1 miljoen.

Werk voor derden

Opvallend is dat de UT erg afhankelijk blijft van de overheid voor het onderzoek. Er komt niet genoeg binnen uit het ‘werk voor derden’. Met een kleine 76 miljoen omzet, blijft die 5,5 miljoen achter bij het ingetekende bedrag. Dit probleem constateerde de UT al eerder. In 2017 noemde het college van bestuur de negatieve trend ‘zeer zorgwekkend’.

Ook hier is het niet invullen van vacatures een probleem. Wetenschappelijk personeel besteedt door de hogere studentenaantallen veel tijd aan onderwijs. Hierdoor is minder onderzoekswerk binnengehaald dan verwacht. Dat is saillant, omdat er flinke groei voor de omzet in deze tweede en derde geldstroom is ingetekend: richting 2022 moet daar 92,6 miljoen euro omgezet worden. De UT verwacht dit tij in 2019 te keren, nu de reorganisatie van het onderzoek is afgerond.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.