UT gaat uit van stijging onderzoeksgeld

| Rik Visschedijk

In 2022 wil de UT 93 miljoen onderzoeksgeld binnenhalen. Ze verwacht dit uit de tweede en derde geldstroom, oftewel werk voor derden, op te halen en door de scoringskans voor onderzoeksprojecten te verhogen. Vorig jaar bleef de teller steken op 76 miljoen.

Photo by: Arjan Reef

De UT verwacht wel het één en ander van haar onderzoekers om de doelstelling van 93 miljoen te halen. Het is de bedoeling dat de ‘inverdiencapaciteit’ flink omhoog gaat, zo staat in de meerjarenbegroting. Dit is het aantal opdrachten uit de tweede en derde geldstroom ten opzichte van de eerste geldstroom. Het is zaak om meer ‘werk voor derden’ uit te voeren om zo minder afhankelijk te zijn van de rijksbijdrage. Die capaciteit moet groeien van 38 procent in afgelopen jaar naar 50 procent in 2022.

‘Ambitie in de begroting’

‘Onze ambitie is om blijvend impact te maken en dat nemen we op in de begroting’, zegt woordvoerder Bertyl Lankhaar. ‘We willen ons marktaandeel de komende jaren sterk vergroten. Dit is ook de inzet van UT2020: onderzoekers hebben meer ruimte om nieuwe projecten binnen te halen en de instituten dragen de UT naar de buitenwereld uit.’

De scoringskans bij projecten moet ook nog steeds omhoog, stelt Lankhaar. ‘Strategic Business Development ondersteunt de aanvraag hierbij en dat moet leiden tot kwalitatief betere aanvraag en daarmee grotere kans op projectgeld.’

Het college van bestuur trok al eerder aan bel over de negatieve trend in het werven van onderzoeksgeld. Medio 2017 viel in de managementrapportage te lezen dat de UT te weinig ophaalt. ‘Zeer zorgwekkend’, schreef het college toen over het aantal projectvoorstellen en de slaagkans daarvan.

Over 2018 is er een ‘licht herstel’ te zien van het aantal nieuwe projecten, zo staat in de recentste  rapportage. Maar de ambitie die de UT opschreef voor 2018 haalt ze niet. Het idee was om zo’n 79 miljoen euro binnen te halen, maar dat blijft steken op 76 miljoen. De faculteiten BMS en TNW steken hierbij positief af. Richting 2022 moet dat bedrag zo’n 10 procent groeien, naar 93 miljoen euro.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.