‘Gat’ in aantal universitair docenten baart Uraad zorgen

| Rik Visschedijk

Het aantal universitair docenten (ud) op de UT is flink minder dan begroot, namelijk 16 procent onder de begroting. Dat staat in de managementrapportage die woensdagmorgen in de Uraad werd besproken. Gert Brinkman (PvdUT): ‘Moeten we niet vol inzetten op onze kerntaak onderwijs?’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Collegevicevoorzitter Mirjam Bult trapte het onderwerp af. ‘Deze scheefgroei is niet nieuw’, zei ze. ‘Dit probleem komt niet vanuit de financiën, want we hebben de ud’s begroot, het geld is er gewoon. Het blijkt moeilijk om de mensen te vinden. In plaats van de beoogde ud’s, stellen de faculteiten docenten aan.’

En dat is een tijdelijke oplossing. ‘Want op termijn hol je de wetenschappelijke piramide uit’, vervolgde Bult. ‘Sommige faculteiten geven aan dat ze flink wat ud’s in de pijplijn hebben. Anderen zeggen dat ze de vacatures best goed invullen, maar dat er ook personeel vertrekt. Die dynamiek hadden we al in beeld bij de universitair hoofddocenten en hoogleraren. We maken nu, in deze rapportage, inzichtelijk dat het ook speelt in deze functie.’

Bult benadrukte dat het gat bij de ud’s niet direct gerelateerd is aan de werkdruk. ‘Die relatie is er niet zozeer, dat horen we in onze gesprekken met de decanen van de faculteiten.’ Ze verwijst daarmee naar de managementrapportage waarin staat dat er 7,8 procent meer docenten zijn dan begroot. Bult: ‘Die vangen een groot deel van het onderwijs dat ud’s zouden verzorgen op.’

Iedere dag werkdruk

Anton Stoorvogel (CampusCoalitie) zag dat toch echt anders. ‘In mijn opleiding wiskunde is dat capaciteitsprobleem er wel degelijk. Structureel hebben we tien procent van de vacatures niet ingevuld en dat levert iedere dag werkdruk op.’ Brinkman (PvdUT) viel hem bij: ‘Als ik het geheel overzie, dan maak ik mij zorgen. Dit probleem is niet van vandaag of gisteren en ik zie nergens dat we bijvoorbeeld extra geld uittrekken om ud’s aan te trekken. We stellen veel tijdelijke docenten aan. Dat is niet goed voor de continuïteit van het onderwijs. De vraag moet zijn: waar zet de UT op in? Moet het geld niet naar onderwijs gaan in plaats van naar al die andere, mooie projecten?’

Bult zag die problemen met continuïteit in het onderwijs ook. Juist daarom is de afdeling Human Resources volop bezig om de problematiek op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, gaf ze aan. ‘Daarnaast zorgen we voor financiële stabiliteit op de lange termijn. We zorgen dat faculteiten op tijd weten hoeveel geld ze te besteden hebben, zodat ze vol kunnen werven. En we werken, ook met hr, aan strategische personeelsplanning, zodat we op tijd zien waar vacatures ontstaan.’

In de begroting voor 2019, die in het najaar klaar moet zijn, zal volgens Bult expliciet aandacht worden geschonken aan de werving van personeel. ‘We vragen de faculteiten hoe ze denken hun doelen waar te kunnen maken.’