Verhoging instellingstarief levert miljoenen op

| Rik Visschedijk

De UT verwacht komend collegejaar 4,4 miljoen euro extra aan collegegelden te ontvangen, zo staat in de beleidsnota Spring Memorandum. Het grootste deel van de extra inkomsten zit in de het verhogen van het instellingstarief, het collegegeld dat visumplichtige studenten betalen.

Photo by: Jellien Tigelaar

Increasing the institutional rate yields millions

The UT expects to receive 4.4 million euros in tuition fees in the coming academic year, according to the Spring Memorandum. The majority of the extra income is due to the raising of the institutional rate, the tuition fees that students who are subject to the visa requirement pay.

De verwachting is dat er ruim 3 miljoen euro extra binnenkomt door studenten die het instellingstarief betalen. Het is niet zo dat de UT een spectaculaire instroom verwacht komend jaar, de inkomsten zitten vooral in het verhogen van het instellingstarief. De UT besloot eerder namelijk dat voor aankomend collegejaar het collegegeld dat visumplichtige, niet-Europese, studenten betalen gemiddeld met duizend euro omhoog gaat.

Vorig jaar kon de UT ook extra miljoenen bijschrijven op de collegegelden. Toen kwam dat vooral door een flinke stijging van de niet-Europese aanmeldingen. Het extra geld komt direct ten goede aan de faculteiten: zij kunnen als dat nodig is extra personeel aanstellen.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.